Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

ponedeljak, 30 novembar 2015

Izložbe radova pozivnog konkursa u Kraljevu

 

Позивамо Вас на отварање изложбе радова на конкурсу за идејно урбанистичко-архитектонско решење у оквиру Пројекта урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву, које ће се одржати у уторак, 8. децембра 2015. године у 18.00 сати у галерији Озон у Београду, у улици Узун Мирковој бр. 10.

 Пројекат урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву односи се на израдњу нових станова као компензацију власницима чији су станови оштећени у земљотресу у новембру 2010. године. Пројектом је планирано рушење 21 постојећег објекта, изграђеног у периоду од 1947. до 1955. године и изградња вишеспратних стамбених зграда са 363 стана у које ће бити пресељени садашњи станари. 

 Пројекат урбане обнове финансира Влада Србије кроз меки кредит вредности 8 милиона евра и град Краљево кроз земљиште и радове на инфраструктури у вредности од 3,3 милиона евра, уз донацију Европске уније кроз техничку подршку Пројекту у вредности 0,9 милиона евра.

 Изложба и конкурс за урбанистичко-архитектонско решење део су техничке подршке Пројекту, која се финансира донацијом Европске Уније, кроз Инвестициони фонд за Западни Балкан (WBIF).

 Конкурс је реализован у сарадњи са Удружењем архитеката Србије, у периоду Јун-Октобар 2015. у две фазе: предквалификацију архитеката и пројектних бироа и такмичење 8 изабраних тимова у изради идејних урбанистичко-архитектонског решења.

 Аутори победничког решења су Гроздана Шишовић, Дејан Милановић и Михаило Поповић, у оквиру сарадње бироа Re: ACT, Београд и Gate доо, Ваљево.

 Изложба конкурсних радова ће бити отворена до 14.12.2015. 

 WBIF/IPF3 тим

--------------------------------------------------------------------------------

It is our pleasure to invite you to the opening of the exhibition of the Urban and Architectural Design Contest related to the Urban Regeneration of the Dositejeva Street Settlement in Kraljevo Project, on Tuesday, 8th December 2015, at 18:00, in the OZONE art gallery, at 10 Uzun Mirkova in Belgrade.

 The Project is intended to provide compensatory permanent housing solutions for 360 families whose apartments were damaged during the November 2010 earthquake. The Project comprises demolition of 21 buildings, built between 1947 and 1955 and construction of new multi-storey blocks with 363 apartments, that will accommodate the present dwellers.

 The Urban Regeneration Project is financed by the Government of Serbia by a soft loan of 8 million euros and the City of Kraljevo through the serviced land and infrastructure works in amount of 3.3 million euros, with a donation of the European Union through technical assistance to the Project in the amount of 0,9 million euros.

 The exhibition and the urban and architectural design contest are a part of the technical support to the Project, funded by the EU through the Western Balkans Investment Framework (WBIF)

 The contest is organised in cooperation with the Association of Architects of Serbia, in the period June-October 2015 in two phases: the pre-qualification of architects and design studios and the contest of 8 selected teams in urban and architectural concept design.

 The first prize was awarded to Grozdana Šišović, Dejan Milanović and Mihailo Popović,

within the cooperation of design studios Re:ACT from Belgrade and Gate from Valjevo.

The exhibition will be open until 14 December 2015.

 

 

IZVESTAJ_O_RADU_ZIRIJA_OBRAZLOZENJA_ZAKLJUCAK.pdf

 

Jury-Work-Report.pdf

 

POZVANI_UCESNICI_autorske_i_radne_sifre.pdf

 

KATALOG


Izložba konkursnih radova u Kraljevu

Obaveštavamo Vas da će se izložba pozivnog i anonimnog konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje stambenog bloka „Pic Mala“ u Dositejevoj ulici u Kraljevu, održati u Narodnom muzeju Kraljevo, trg Svetog Save broj 2, od 06.11. otvaranje izložbe (10,30 časova) do 16. novembra 2015. godine.

Radno vreme muzeja za posetioce:  utorak /petak od 09 do 20 časova, subota/nedelja – 09 – 13 časova.

 


 

Raspisivač konkursa:

Mott MacDonald IPF3 konzorcijum (određen od strane Tehničke podrške

IPF3 koju finansira EU) za Grad Kraljevo

i sprovodilac konkursa:

Udruženje arhitekata Srbije, Mott MacDonald IPF3 konzorcijum

 

objavljuju rezultate

pozivnog i anonimnog konkursa za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja stambenog bloka “Pic Mala” u Kraljevu, u okviru Projekta urbane regeneracije stambenog bloka u Dositejevoj ulici u Kraljevu

PRVU NAGRADA je dobio rad sa autorskom šifrom 12800 – radna šifra 07

Autori: Grozdana Šišović, Dejan Milanović, Mihailo Popović

U okviru saradnje: RE-ACT, Beograd,i Gate doo, Valjevo

Pravno lice ovlašćeno za zastupanje : Gate d.o.o, Valjevo

 


 

Na pozivni konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje stambenog naselja u Dositejevoj ulici u Kraljevu u saradnji sa Gradom Kraljevom, Ministarstvom za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu i Udruženjem arhitekata Srbije, pozvani su sledeći  biroi/firme:

 

 

-          AGM , biro za projektovanje, Beograd

-          STUDIO  5 PROJECT,doo,  Kraljevo

-          Gate,doo,  Valjevo + RE  ACT, studio, Beograd

-          AICEQUIP,S.L., Valencia,   Španija

-          Energoprojekt - urbanizam i arhitektura, ad, Beograd

-          DVA studio,doo,  Beograd

-          ARTING, doo, Kraljevo

-          1x2 STUDIO, Beograd

Kompletnu konkursnu dokumentaciju pozivnog anonimnog , jednostepenog konkursa možete pogledati ovde.

 


 

У оквиру техничке подршке коју Western Balkans Investment Framework (WBIF-IPF3) пружа Пројекту урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву, биће реализован позивни конкурс за урбанистичко-архитектонско решење Пројекта, у сарадњи са Градом Краљевом, Министарством за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру и Удружењем архитеката Србије.

 

Основни подаци о Пројекту

 

Пројекат има за циљ обезбеђивање нових станова као компензацију власницима чији су станови оштећени у земљотресу, који је погодио Краљево у новембру 2010. године. Планирано је рушење 21 постојећег објекта и градња 4 или више вишеспратних стамбених зграда на једном делу локације, са укупно 360 станова, површине око 17.000m2 нето корисне површине, у које ће бити пресељени садашњи становници насеља. Лица са правом коришћења стана биће пресељена у станове у општинском власништву. Прва фаза, која је предмет Пројекта, обухвата и партерно уређење целе локације и изградњу потребне инфраструктуре.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) је одредило град Краљево за управљање Пројектом, а Републичку агенцију за становање (РАС) за надзор над реализацијом и финансијску администрацију Пројекта на републичком нивоу. WBIF-IPF3, као техничка подршка координише све фазе Пројекта.

За финансирање Пројекта, Република Србија узима зајам код Развојне банке Савета Европе и реализује инвестицију преко МГСИ која ће новац преносити граду Краљеву као бесповратна средства.

Као подршку инвестицији, ЕУ фонд Western Balkans Infrastructure Project Facility, Technical Asisstance Window (WBIPF TA), реализује техничку подршку Пројекту, између осталог и кроз обезбеђење пројектне документације. Најављени конкурс је део предвиђене процедуре.

 

Обухват конкурса

Обухват конкурса је урбанистичко решење за парцелу величине 3,4 хектара и оно се односи на територију на којој ће бити грађене стамбене зграде које су предмет архитектонског конкурса (4 или више, у бруто површини око 17.000m2). На том делу територије идејним пројектом ће се детаљно разрадити и партерно уређење.

Концепт урбанистичко-архитектонског позивног конкурса је да се додели прва награда у виду уговора за израду комплетне пројектне документације на основу које се могу изводити радови, по унапред познатим уговорним условима.

Инвеститор, IPF Техничка подршка Пројекту изабраће 8 бироа/фирми које ће позвати у позивни анонимни урбанистичко архитектонски конкурс. Сви позвани учесници (8 учесника/тимова) конкурса добиће једнаковредна обештећења, без обзира на прву награду, уколико задовоље пропозиције конкурса, у бруто износу од по 2.000 еура. Пројект техничке подршке, као донација ЕУ, ослобођен је плаћања ПДВ-а.

Жири ће имати 7 чланова и биће састављен од представника града Краљева, МГСИ и IPF3 тима за техничку подршку Пројекту и Удружења архитеката Србије.

Позивни конкурс ће бити реализован у периоду од средине јула до средине септембра 2015. године, а закључење уговора за пројектовање до средине октобра 2015. год.

 

Квалификациони критеријуми

Предуслови које фирма или конзорцијум фирми треба да задовоље:

-          Израђени комплетни главни пројекти по којима су изведена мин. 3 пројекта високоградње у укупној површини већој од 8.000m2 (у последњих 10 година, односи се на конзорцијум),

-          Закључен Споразум о партнерству између носиоца посла и осталих чланова партнерства

(привредна друштва и предузетници) ради заједничке реализације израде пројектне документације за Пројект урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву, као доказ о сарадњи на конкретном послу.

Фирме које желе да удју у процес претквалификација треба да доставе:

  1. Писмо о намерама, са основним подацима о фирми, изјавом да ли самостално учествује или у сарадњи са другим фирмама: назив главног и осталих чланова партнерства или носиоца посла и коопераната, са именом лица одговорног за Пројект и контактима. (У случају да фирма не поседује лиценциране пројектанте за све потребне фазе, закључује Споразум о партнерству са другим привредним друштвима или предузетницима)
  2. Споразум о партнерству закључен ради заједничке реализације израде пројектне документације за Пројект урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву, у случају да конкурише више фирми заједно. Споразум о партнерству у коме је приказано учешће свих чланица у процентуалном износу, потписују представници свих чланица и оверавају га печатима. Изузетно, могу бити прихваћени у разматрање и директни уговори фирме носиоца посла са лиценцираним пројектантом, сачињени за потребу овог Пројекта.
  3. Основне податке о фирми која би била носилац посла: датум оснивања, број запослених, завршни финансијски извештаји за 2013. и 2012. год.
  4. Најзначајније референце које фирма, односно водећи архитект поседује и то:
  1. Награде и признања у последњих 10 година.
  2. Комплетни главни пројекти објеката високоградње који су изведени у последњих 10 година. Референца треба да садржи назив и локацију пројекта, бруто површину објеката, назив инвеститора и период градње.
  3. Пројекти из области становања и социјалног становања у последњих 10 година (изведени и неизведени). Референца треба да садржи назив и локацију пројекта, бруто површину објеката, назив инвеститора и период градње, у случају да је пројект изведен, фотографије објекта.
  4. Радне биографије одговорних пројектаната за следеће фазе пројектовања: архитектура, конструкција, водовод и канализација, термотетхничке инсталације, инсталације слабе и јаке струје, против пожарна заштита, енергетска ефикасност, лифтови.

Наведена документација доставља се у електронском облику у једном ПДФ фајлу. Писмо о намерама са основним подацима и радне биографије одговорних пројектаната дају се на енглеском и српском језику, а остала документа на српском. Споразум о партнерству предаје се као скенирани документ.

Документација се шаље до понедељка, 6. јула 2015 на следеће мејл адресе:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

cc: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. и Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Критеријуми за рангирање

Инвеститор конкурса и израде пројектне документације, IPF Техничка подршка Пројекту, одлучиваће о избору 8 учесника / тимова, на основу следећих параметара:

-          Референце у израђеним главним пројектима по којима су изведени објекти,

-          Референце о свим пројектима из области становања, а посебно социјалног становања,

-          Референце водећих архитеката.

Позив је отворен за све заинтересоване фирме и постављен је на интернет страницама УАС и ДАБ, Пројекта урбане регенерације у Краљеву и Града Краљева на дан 25.06.2015.

 

 

20150625 KV Design competition - prequalification  invitation ENG [ar].doc

 

 

Pročitano 17953 puta
 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

400x560 bina 18-01

 

fb linkovi