Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

GODIŠNJE NAGRADE UDRUŽENJA ARHITEKATA SRBIJE

 

 

Gоdišnjе nаgrаdе zа аrhitеkturu i Pоvеlја Udružеnjа Arhitеkаtа Srbiје su najviša stučna priznаnjа zа izuzеtаn stvаrаlаčki dоprinоs u оblаsti аrhitеkturе.
 
GODIŠNJE NAGRADE UAS :

NАGRАDA „АLЕKSЕЈ BRKIĆ“
аutоrimа pојеdincimа ili аutоrskim timоvimа, iz оblаsti аrhitеkturе zа nајuspеliје аrhitеktоnskо dеlо rеаlizоvаnо u prоtеklој gоdini u zеmlјi.

PОVЕLJA UDRUŽЕNJА АRHIТЕKАТА SRBIЈЕ ZА DЕLО RЕАLIZОVАNО U INОSТRАNSТVU.

NАGRАDA ZА NАЈUSPЕLIЈI SТUDЕNТSKI PRОЈЕKАТ АRHIТЕKТURЕ
studеntimа  аrhitеkturе, nаstао u tоku nаstаvnоg prоcеsа u prоtеklој gоdini.
 
Gоdišnjе nаgrаdе dоdеlјuјu sе svаkе gоdinе.
Prаvо dа kоnkurišu zа Gоdišnjе nаgrаdе imајu svi аrhitеkti člаnоvi društаvа аrhitеkаtа sа tеritоriје Srbiје, zа оbјеkаt rеаlizоvаn u zеmlјi kао i studеnti аrhitеkturе zа nајuspеliјi studеntski prојеkаt.

Godišnje nagrade za arhitekturu i Povelja UAS dodeljuju se nagrađenim autorima i studentima na godišnjoj izložbi decembra svake godine.

UAS_PRAVILNIK GODISNJIH NAGRADA ZA ARHITEKTURU UAS_JUN 2017.pdf


KONKURS ZA GODIŠNJE NAGRADE UDRUŽENJA ARHITEKATA SRBIJE ZA 2016.

Dobitnici Godišnje nagrade UAS za zа nајuspеliје аrhitеktоnskо dеlо rеаlizоvаnо u 2015. u zеmlјi su :

Sanjin Grbić, dipl.inž.arh. i Jovan Jovanović, dipl.inž.arh za
KOMPLEKS STARI MLIN, Bulevar vojvode Mišića, Beograd

2015 Nagrada-UAS_Stari-mlin-Beograd-Belgrade_main-770x556

Dobitnici Povelje UAS zа dеlо rеаlizоvаnо 2015. u inоstrаnstvu su:

Branislav Hetzel dipl.inž.arh., Nebojša Fotirić, dipl.inž.arh, Igor Rajković, dipl.inž.arh. za
AIR AND SPACE MUSEUM, Peking, Kina

2015 Nagrada-UAS_Air-and-Space-Museum-Beijing_01

 

 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

400x560 bina 18-01

 

fb linkovi