Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

ponedeljak, 14 novembar 2022

Saopštenje o rezultatima konkursa za „STUDENTSKI GRAD“

 

Saopštenje o rezultatima javnog međunarodnog jednostepenog arhitektonsko- urbanističkog konkursa

za uređenje kompleksa, izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih smeštajnih kapaciteta u kompleksu „STUDENTSKI GRAD“ u Novom BeograduRaspisivač / Naručilac konkursa

Vlada Republike Srbije, Ministarstvo prosvete

ww.mpn.gov.rs 


uz podršku

United Nations Development Programme

www.rs.undp.org


Sprovodilac konkursa

Udruženje arhitekata Srbije

www.u-a-s.rsDo predviđenog roka predato je digitalno, ukupno 21 konkursni rad.

 

Žiri je radio u sastavu:


Predsednica žirija:

dr Grozdana Šišović, arhitekta


Članovi žirija:

Lazar Kuzmanov, arhitekta

dr Đorđe Alfirević, arhitekta

Matija Bevk, arhitekta

Milutin Đurović, Ministarstvo prosvete RS


Zamenik člana žirija:

Goran Minić, Ustanova Studentski centar Beograd


Izvestioci su radili u sastavu:

Marija Pjevač, arhitekta

dr Milena Grbić, arhitektaNa  sastanku  održanom dana 10.11.2022. godine,  žiri je jednoglasno doneo sledeće Odluke:


Prva nagrada u neto iznosu od 28.000,00 USD dodeljena je radu  sa

autorskom šifrom GS17985 odnosno radnom šifrom 01

Rad je urađen u okviru studija „Nous Architecture“ Turska

Autori: Cihan Sevindik, arhitekta i Siddik Guvendi, arhitekta

Asistenti: Emirhan Ayata, Tetiana Markova i Ekrem ZenginDve jednakovredne treće nagrade u neto iznosu od po 7.000,00 USD


Treća jednakovredna nagrada dodeljena je radu  sa

autorskom šifrom BA26227 odnosno radnom šifrom 10

Autori: Andreja Berić i Milena Vukmirović

Saradnici na projektu: Boris Horošavin, Suzana Gavrilović, Aleksa Jovanović i Letisha Moody


Treća jednakovredna nagrada dodeljena je radu  sa

autorskom šifrom JG13722 odnosno radnom šifrom 19

Autori: Dalia Dukanac i Stefan Đorđević

Saradnici: Maja Savić i Kristina Žilić


Pet jednakovrednih povišenih otkupa u neto iznosu od po 2.800,00 USD


Povišena otkupna nagrada dodeljena je radu  sa

autorskom šifrom EF04060 odnosno radnom šifrom 02

Autori: Jelena Miletić i Dejan Miletić


Povišena otkupna nagrada dodeljena je radu  sa

autorskom šifrom RR36890 odnosno radnom šifrom 15

Autori: dr Dušan Stojanović, dipl. inž. arh. i dr Pavle Stamenović, dipl. inž. arh.

Koautori: Đorđe Jovanović, B.Arh; Anja Ljujić, B.Arh. i Aleksa Rašić, B.Arh.


Povišena otkupna nagrada dodeljena je radu  sa

autorskom šifrom GZ80200 odnosno radnom šifrom 16

Autor- Vlada Lukić

Saradnici: Aleksandar Tepavčević, Miloš Krstić i Vukašin Nikolić


Povišena otkupna nagrada dodeljena je radu  sa

autorskom šifrom M09071M odnosno radnom šifrom 18

Autori: Milan Ivanović, Filip Vasić, Milica Božović, Boris Ivanović, Danica Vićanović i Ivana Mitrović


Povišena otkupna nagrada dodeljena je radu  sa

autorskom šifrom SP77381 odnosno radnom šifrom 20

Rad je urađen u okviru studija „AKVS arhitektura“ Beograd

Autori: Anđela Karabašević Sudžum i Vladislav Sudžum

Projektanti: Marija Matijević, Teodora Stevanović, Mina Vujović i Jelena Smiljanić

Saradnik- Sara JevtićNagrađeni i nenagrađeni radovi,  u elektronskom formatu  postavljeni su na sledećem linku:

https://studentski-grad.konkurs.rs/


 


 

 

Announcer / Orderer of the competition:

The Government of the Republic of Serbia, The Ministry of Education

http://www.mpn.gov.rs/                      


With support

United Nations Development Programme

http://www.rs.undp.org/


Competition conducted by:

Union of Architects of Serbia

www.u-a-s.rs

 

By the scheduled deadline a total of 21 competition works were received.


The members of the Jury were:

Chairperson of the Jury:

Grozdana Šišović, PhD, Architect

Jury members:

Lazar Kuzmanov, Architect

Đorđe Alfirević, PhD, Architect

Matija Bevk, Architect

Milutin Đurović, The Ministry of Education of RS

Deputy member of the Jury:

Goran Minić, Institution Student Center Belgrade

Rapporteurs:

Marija Pjevač, Architect

Milena Grbić, PhD, Architect

 

At the meeting held on November 10, 2022., the Jury unanimously made the following decisions:


First award, in net amount of 28.000,00 USD,is awarded to competition work with


Author code number GS17985 - work code number 01

„Nous Architecture“ Repubilc of Turkey

Authors: Cihan Sevindik, Architect and Siddik Guvendi, Architect

Assistant Architect: Emirhan Ayata, Tetiana Markova and Ekrem Zengin


Two equally valuable third awards in net amount of 7.000,00 USD per work, is awarded to competition works with:


Author code number BA26227- work code number 10

Authors: Andreja Berić and Milena Vukmirović

Associates: Boris Horošavin, Suzana Gavrilović, Aleksa Jovanović and Letisha Moody


Author code number JG13722- work code number 19

Authors: Dalia Dukanac and Stefan Đorđević

Associates: Maja Savić and Kristina Žilić


Five equally valuable enhanced redemptions awards in net amount of 2.800,00 USD per work, is awarded to competition works with:


Author code number EF04060- work code number 02

Authors: Jelena Miletić and Dejan Miletić


Author code number RR36890- work code number 15

Authors: Dušan Stojanović, Phd, Dipl. Ing. Arch. and Pavle Stamenović, Phd, Dipl. Ing. Arch.

Co-authors: Đorđe Jovanović, B.Arch; Anja Ljujić, B.Arch. and Aleksa Rašić, B.Arch.


Author code number GZ80200- work code number 16

Author- Vlada Lukić

Associates: Aleksandar Tepavčević, Miloš Krstić and Vukašin Nikolić


Author code number M09071M - work code number 18

Authors: Milan Ivanović, Filip Vasić, Milica Božović, Boris Ivanović, Danica Vićanović and Ivana Mitrović


Author code number SP77381 - work code number 20

„AKVS arhitektura“ Belgrade

Authors: Anđela Karabašević Sudžum and Vladislav Sudžum

Designers: Marija Matijević, Teodora Stevanović, Mina Vujović and Jelena Smiljanić

Associate - Sara Jevtić


Awarded and unrewarded competition works, in electronic form will be soon posted on the following link: https://studentski-grad.konkurs.rs/

Pročitano 2064 puta
 

820x360 fb cover-01

800x600 bina 19-02

 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

fb linkovi