Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

utorak, 29 mart 2022

KONKURS ZA UREĐENJE ARHEOLOŠKOG PARKA BELO BRDO U VINČI

 

 

 

Važno obaveštenje za učesnike na konkursu:

Rok za predaju konkursnih radova se pomera do 04.09.2022. do 23:59 časova (GMT +1).

Objavljivanje rezultata konkursa -  do 15.09.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).


 


 


Važno obaveštenje za sve učesnike koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju do 29.04.2022.

Ažurirane podloge koje podrazumevaju dopunu topografske podloge u segmentu anketnog dela konkursa u zoni priobalja i unetu poziciju i gabarit postojećeg pontona namenjenog za pristan.

II GRAFIČKE DIGITALNE PODLOGE I TABELE/ 01 - KATASTARSKO - TOPGRAFSKI PLAN i 03 - PODLOGA ZA PRILOGE - PLANOVE ZA SVE PREDVIĐENE RAZMERE 

MOŽETE PREUZETI OVDE


Important notice for all participants who downloaded the Competition Documentation until 29.04.2022.

Updated blueprint that include the addition of the topographic blueprint in the segment of the poll based part of the competition in the coastal zone and the entered position and volume of the existing pontoon intended for the port .

II GRAPHICAL DIGITAL BASEMAPS AND TABLES/ 01 - CADASTRAL AND TOPOGRAPHIC PLAN and 03 - BASEMAP FOR PLANS FOR ALL ANTICIPATED SCALES.

DOWNLOAD HERE

 Raspisivač / Naručilac konkursa

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

Radoslava Grujića 11, Beograd, Srbija

www.heritage.gov.rs


Sprovodilac konkursa

Udruženje arhitekata Srbije

Kneza Miloša 7а/III, Beograd

www.u-a-s.rs


raspisuju javni međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs za

UREĐENJE ARHEOLOŠKOG PARKA BELO BRDO SA IDEJNIM REŠENJIMA OBJEKATA CENTRA ZA POSETIOCE I NAUČNOISTRAŽIVAČKOG CENTRA


Konkursni rokovi

  • Početak konkursnog roka/ datum oglašavanja 29.03.2022.
  • Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do 12.05.2022.
    • Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 08.08.2022. godine do 15:00 časova (GMT +1).
  • Objavljivanje rezultata konkursa je do01.09.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).

Sastav žirija

Predsednica žirija:

-          prof. Vesna Cagić Milošević, arhitekta

Članovi žirija:

-          Bojana Višekruna, master filozof, savetnica predsednice Vlade za kreativne industrije i nauku, Vlada Republike Srbije

-          prof. dr Dubravka Đukanović, arhitekta, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture

-          prof. Goran Rako, arhitekta

-          Ilja Mikitišin, arhitekta 


Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova  i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 51.000,00 evra prema sledećoj raspodeli:


 

  • Prva nagrada………………24.000,00
  • Druga nagrada…………….14.000,00
  • Treća nagrada………….…...7.000,00
  • Dva otkupa od po………......3.000,00

 

 

Jezik konkursa je srpski ili engleski  jezik. 


Sve potrebne informacije možete naći na sledećem linku : https://vinca.konkurs.rs/

 

Pročitano 3749 puta
 

820x360 fb cover-01

800x600 bina 19-02

 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

fb linkovi