Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

petak, 28 januar 2022

SAOPŠTENJE O REZULTATIMA Pozivnog anonimnog konkurs za urbanističko arhitektonsko idejno rešenje obaloutvrde Zemunskog keja

 

Raspisivač / Naručilac konkursa

Gradska opština Zemun

www.zemun.rs

 

Sprovodilac konkursa

Udruženje arhitekata Srbije

www.u-a-s.rs

 

Žiri je radio u sastavu

Predsednik žirija:

-Vanr.prof. dr Zoran Đukanović, arhitekta , predstavnik Udruženja arhitekata Srbije  

i članovi žirija :

- Gavrilo Kovačević, predsednik Gradske opštine Zemun, predstavnik Naručioca

- Milica Jović Korać, mas.inž. arhitekture, predstavnik Naručioca

- dr Žaklina Gligorijević, arhitekta, predstavnik Udruženja arhitekata Srbije  

- prof. dr Dušan Ignjatović, arhitekta,predstavnik Udruženja arhitekata Srbije.

 

Do predviđenog roka predato je ukupno 3 konkursna rada od 4 pozvana autorska tima, što zadovoljava uslove  iz  Raspisa i programa konkursa  (4.7. Vrsta i visina nagrada).

Na  sastanku  održanom dana 14.01.2022.godine godine, žiri je većinom glasova  doneo sledeće Odluke:


Konkursni radovi sa  autorskim šiframa :

AŠ 80226 - RŠ 01, AŠ 61332 - RŠ 02 i AŠ 67712 - RŠ 03 su formalno ispunili uslove konkursa,  zadovoljavaju propozicije konkursa i dodeljuju im se jednakovredna obeštećenja, navedena Raspisom i programom konkursa.

Žiri se u donošenju odluka vodio raspisom i programom konkursa, posebno poglavlja Kriterijumi za ocenu radova, tačka 3. raspisa. U ovom poglavlju se kaže da će žiri, pored poštovanja i zadovoljenja uslova iz programa i konkursnog zadatka, te usklađenosti konkursnog rešenja sa datim urbanističkim uslovima i preporukama,  vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma: 

Kvalitet rešenja u odnosu na karakteristike i značaj lokacije; Jasan prostorni koncept, prepoznatljiv u osnovnoj ideji; Odnos prema kontekstu, graditeljskom i kulturnom nasleđu; Distribucija namena i sadržaja u prostoru; Funkcionalnost predloženog rešenja; Urbanističko-arhitektonsko i pejzažno oblikovanje i ambijentalne karakteristike rešenja; Ekonomičnost rešenja u izvođenju i eksploataciji; Primena ekološki i energetski održivih rešenja očuvanja i unapređenje kvaliteta životne sredine (primena ekološkog dizajna); Sprovodljivost rešenja u skladu sa konkursnim uslovima i Uverljivost argumentacije – jasnoća saopštavanja kroz grafičke priloge.

U tom smislu žiri predlaže Naručiocu posla da se radovi pod autorskim i radnim šiframa: AŠ 61332 - RŠ 02 i AŠ 67712 - RŠ 03, koriste u delovima  kroz izradu planske i tehničke dokumentacije i budu  prilagođeni situaciji na terenu, urbanističkim i tehničkim uslovima, uslovima nosioca javnih ovlašćenja odnosno prostornim i tehničkim mogućnostima i ograničenjima.


Nakon toga se pristupilo otvaranju autorskih koverti radi identifikacije autora:


Autorska šifra 80226 – rš 01

Autorski tim: BEOPOTEZ  DOO, Beograd

Direktor: Zoran Novakov

Članovi autorskog tima: Eli Janja Stojanović, mast.ing.arh., Dimitrije Žugić, mast.ing.arh.

RŠ 01 - AŠ 80226-1

 

RŠ 01 - AŠ 80226.zip

 

Autorska šifra 61332 – rš 02

Revolution Architects d.o.o., Beograd

Jugoslav Jugović, Marijana Milošević, Aleksandar Čvorović, Gizem Ozguner

RŠ 02 - AŠ 61332-1

 

RŠ 02 - AŠ 61332.zip

 

Autorska šifra 67712 – rš 03

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS, Beograd

Autori: Igor Marić, MajaHristov, Tanja Njegić

Projektanti saradnici: Sanja Gogić, Mina Vučković, Katarina Majhenšek, Tijana Crčević

RŠ 03 - AŠ 67712-1

 

RŠ 03 - AŠ 67712.zip

 

U Beogradu , 14.01.2022.

 


 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЖИРИЈА - КОНКУРС ЗЕМУН.pdf

Pročitano 3078 puta
 

820x360 fb cover-01

800x600 bina 19-02

 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

fb linkovi