Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

četvrtak, 22 januar 2015

Druga internacionalna akademska konferencija Mesta i Tehnologije

 

Places and Technologies 2015: Keeping up with technologies to make healthy places

18. i 19. jun 2015. godine, Nova Gorica, Slovenija

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Ljubljani – Arhitektonski fakultet, Profesionalno udruženje Urbana Laboratorija i Opšta Bolnica „Dr Franc Derganc“ Vas pozivaju da učestvujete na Drugoj Međunarodnoj Akademskoj Konferenciji „Mesta i Tehnologije 2015“ koja se bavi temom „U korak sa tehnologijama do zdravih mesta“ – Keeping up with technologies to make heathy places – koja će se održati u Novoj Gorici, Slovenija, 18. i 19. juna 2015. godine.

Cilj konferencije obuhvata prezentaciju i identifikaciju novih saznanja u domenu visokih tehnologija, a koje mogu učestvovati i koje se primenjuju u stvaranju zdravih gradova. Diskusija će se razvijati oko aktuelnih izazova okruženja, urbanog i društvenog, kao i etičkih aspekata, a unutar stateškog okvira koji je definisan pojmom zdravog grada. Navedeni cilj ukazuje na neophodnost multidisciplinarnog pristupa problematici i utvrđivanju i uspostavljanju međusobnih veza između pitanja tehnološkog razvoja, zaštite životne sredine i društvenih promena. S obzirom na navedeno, program konferencije i istraživanja biće bazirana na nekoliko akademskih disciplina: tehničko-tehnološke nauke, medicinske nauke i društveno-humanističke nauke.

Osnovni zadaci konferencije su formirani u nameri da se odgovori na aktuelna pitanja i probleme koji se odnose na

budućnost društva i naseljenih mesta,

dizajn zdravih mesta, objekata i infrastrukture u skladu sa novim i budućim potrebama stanovništva,

unapređenje institucija i sistema regulative kao podrške stvaranja zdravog i kvalitetnog okruženja za život i

stvaranje povoljnih razvojnih uslova za inovacije i poslovanje, a u cilju dostizanja odgovarajućeg kvaliteta života.

Imajući u vidu navedene ciljeve i zadatke, teži se istraživanju i sa kritičke pozicije, utvrđivanju značaja i uloge tehnologija u dizajnu i stvaranju zdravih mesta kroz:

urbanističko-arhitektonski aspekt,

medicinski aspekt,

tehnološki aspekt,

aspekt uprave i

društveni aspekt.

 

Uvodna predavanja

Dr Ružica Božović Stamenović

University of Belgrade, Faculty of Architecture, Belgrade, Serbia and National University of Singapore, Singapore


Dr Cor Wagenaar

Delft University of Technology, Delft, The Nederlands 


Dr Pedro Ressano Garcia

Universidade Lusófona, Lisbon, Portugal


Dr Ilka Čerpes

University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Ljubljana, Slovenia

 

Info

Sve informacije o konferenciji, temama, pozivu za učešće i registraciji, dostupne su na zvaničnom vebsajtu konferencije:  

www.placesandtechnologies2015.org

Pored toga, informacije možete pratiti i na

Facebook stranici: https://www.facebook.com/PTConference

Twitter stranici: https://twitter.com/ConferencePT i

LinkedIn stranici: https://www.linkedin.com/company/places-and-technologies?trk=biz-companies-cym

Pročitano 3414 puta
 

820x360 fb cover-01

800x600 bina 19-02

 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

fb linkovi