Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

četvrtak, 28 septembar 2017

izložba „ Branislav Kojić - prostor u selu, selo u prostoru“

 

 

У циљу приказивања научноистраживачког и стручног рада академика Бранислава Којића, као и његовог утицаја на развој научних доктрина у домену села, руралних простора и њиховог просторног уређења, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ организује изложбу и научну конференцију под називом Бранислав Којић - простор у селу, село у простору, уз подршку Министарства културе и информисања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Изложба се одржава од 5. до 31.октобра 2017. године, у Галерији науке и технике САНУ, Ђуре Јакшића бр. 2. Свечано отварање изложбе је у четвртак 5. октобра 2017, са почетком у 18 часова. Аутори изложбе су др Злата Вуксановић-Мацура, др Марија Дробњаковић, MSc Јована Тодорић и MSc Александра Спалевић. Намера аутора изложбе је да осветле научноистраживачко и стручно деловање академика Бранислава Којића, који је данас више познат по својим архитектонским достигнућима, док је у сенци остао његов утицај на истраживања у домену села и руралних простора.

Бранислав Којић (Смедерево 1899 – Београд 1987) био је архитекта, пројектант, урбаниста, заштитник народног и културног наслеђа, просторни и регионални планер, а више од свега – човек који се бавио селом и педагошким радом. Ипак, може се рећи да су сеоски простор и проблеми села у значајној мери детерминисали Којићево дело. Фокус са сеоске архитектуре, као његове примарне окупације у ранијим истраживачким данима, постепено се ширио, еволуирао и преплитао са другим научним дисциплинама (етнографија, социологија, географија и сл.), попримајући мултидисциплинарни приступ у сагледавању проблема и перспектива у развоју села. Изразита црта систематичности у његовим делима огледа се и у постепеном смештању проблематике села у шири регионални контекст. Као такво, Којићево дело се може сматрати претечом просторно-планерске струке, како просторног уређења сеоских атара, тако и планирања ширих регионалних целина, пионирским подвигом интегралног третирања руралног простора, а он сам родоначелником руризма као комплексне дисциплине и науке о уређивању и изградњи села, која засигурно и данас завређује почасно место у систему друштвених наука.

Цртежима, скицама и фотографијама које је израдио Бранислав Којић током својих теренских и научних истраживања у селима Србије, на изложби ће бити приказан његов лични наратив у домену народног неимарства и просторног уређења села. Изложбу чине две главне тематске целине о раду академика Бранислава Којића. Прва обухвата његов рад на пољу народног градитељства, а друга приказује његово стваралаштво у домену уређења и планирања села. Изложбени експонати су панои са цртежима, скицама и фотографијама народног градитељства, постојећих и планираних сеоских насеља, као и макета аутентичног сеоског кућишта.

Организацију и реализацију изложбе су подржали Галерија науке и технике САНУ, Музеј науке и технике у Београду, Музеј града Београда, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Етнографски музеј у Београду, Народна библиотека Србије, Библиотека Географског института „Јован Цвијић“ САНУ и Библиотека САНУ.

Током трајања изложбе биће одржана и научна конференција Бранислав Којић - простор у селу, село у простору. Предавања ће се одржати 16–17. октобар 2017. године у Галерији науке и технике САНУ, Ђуре Јакшић 2, са почетком у 10 часова.

Један сегмент научне конференције посвећен је раду академика Бранислава Којића. Намера је да се представи еволуција његове научне мисли од локалног ка регионалном и националном, од пројектантског ка планерском и, на крају, ка интердисциплинарном аспекту истраживања села. Циљ другог сегмента научног скупа је презентација села као мултидимензионалног појма кроз приступе различитих научних дисциплина, те сагледавање везе између Којићевог и савремених изучавања . На конференцији учествују предавачи различитих профила који се баве проблемима руралног простора.

Pročitano 4935 puta
 

820x360 fb cover-01

800x600 bina 19-02

 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

fb linkovi