Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

Prikazivanje članaka po tagu konkursi

The Museum of Fine Arts in Budapest and the Városliget Zrt (City Park), property of the Hungarian State, announce four open, international, two-stage architecture competitions for the design of museum buildings within the framework of the Liget Budapest Project on the territory of the City Park Budapest.

 

PDF

 

objavljeno u vesti

 

РЕЗУЛТАТИ

jавног, отвореног, идејног, једностепеног, анонимног конкурса за израду урбанистичко-архитектонског решења аутобуске и железничке станице Нови Београд и пословно комерцијалног комплекса  у блоку 42 у Новом Београду

Жири је оценио ауторска конкурсна решења предата од 54 стручна тима и једногласно донео Одлуке о наградама, откупима и обештећењима, у складу са наградним фондом предвиђеним Расписом конкурса.

 

Прва награда - ауторска шифра 11306 – радна шифра 40, у износу од нето 2.300.000,00 динара

Аутор: тим proaspekt д.о.о.

Владимир Лојаница, диа,  Милан Лојаница, диа

Пројектанти: Соња Пештерац, диа, Марија Мијовић, диа

Пројектантска сарадња: Срђан Марловић, диа

Модел: Влада Лукић, м.арх.

 

Друга награда - ауторска шифра 95209 – радна шифра 38, у износу од нето 1.150.000,00 динара

Аутор: Драган Вуковић, диа

Правно лице овлашћено за заступање: Колубара инвест градња доо

 

Трећа награда није додељена

 

Додељена су четири једнаковредна откупа у износу од по нето 345.000,00 динара

 

Ауторска шифра 77855 – радна шифра 06

Ауторски тим:

Емина Савић, диа, Филип Гржетић, диа, Света Теофиловић, диг

Сарадници: Зора Шћепановић, диа, Ивона Клем, диа, Ивана Поповић, диа, Јулија Лазић, диг

Рад је рађен у Машинопројекту копринг а.д., Београд.

 

Ауторска шифра 13710 – радна шифра 15

Аутори:  Александар Леко, диа, проф.др Ратомир Врачаревић, дис

Коаутори: Милица Ламбрин, м.арх., Теа Константиновић, м.арх., Александра Праштало, м.арх.

3Д модели: Душан Ненадовић, м.арх.

Консултант за конструкцију: Иван Бојовић, диг

Консултант за пејзажну архитектуру: Весна Надаждин-Љубичић, дипа

Консултант за машинске инсталације: Радослав Галић, дим, Quiddita доо

Консултант за ППЗ: Милован Главоњић, дие, MIDVEJ MGV доо

 

Ауторска шифра 10109 – радна шифра 29

Аутори конкурсног рада: Хелена Шацка, диа, Вељко Младеновић, диа, Тамара Петровић Комленић, диа, Тијана Томашевић Зелић, диа, Милан Павићевић, дис

Сарадник: Зоран Павловић, арх.тех.

Консултанти: Зоран Рубињони, дис, Огњен Ђуровић, диа

Овлашћено правно лице за заступање: Центар за планирање урбаног развоја ЦЕП

 

Ауторска шифра 75938 – радна шифра 50

Ауторски тим „КАНА Архитекти“ : Љиља Брајковић, диа, Спасоје Радомиловић, м.арх., Марина Илић,м.арх., Александра Ђорђевић, б.арх., Бојана Поповић, б.арх., Невена Балалић, б.арх.

Архитектонска визуелизација „ЕДИТ студио“ : Урош Нешић, м.арх., Игор Козић, м.арх.

Консултант за централне градске функције и урбану мобилност: доц.др Ксенија Лаловић, департман за урбанизам, Архитектонски факултет у Београду

Консултант за саобраћајне терминале: доц. др Зоран Папић, департман за саобраћај, Факултет техничких наука у Новом Саду

Макета: Александар Котевски, м.арх.

 

Додељена су два једнаковредна обештећења у износу од по нето 230.000,00 динара

 

Ауторска шифра 12221 – радна шифра 12

Аутор: Дејан Јокић, диа

Консултанти за саобраћајно решење: Иван Ђунисијевић, диг, Јован Теофиловић, возач ГСП Београд, Милан Стругаревић, возач Ласте Београд

 

Ауторска шифра 13975 – радна шифра 23

Рад је урађен у оквиру бироа NORMOTIC

Ауторски тим : Зоран Дмитровић, диа, Видоје Ђукановић, диа, Ана Јевтић, диа, Марија Радојловић, диа, Данијела Мијовић, диа

Сарадници: Ана Стакић, диа

Визуелизација: Зоран Дамјановић

Организатор: Драгана Ранчић

 

Информације  о месту и датуму отварања изложбе и дискусије  учесници конкурса  ће накнадно добити преко интернет портала Урбанистичког завода града Београда www.urbel.com/blok42konkurs и Друштва архитеката Београда www.dab.rs.

 

У Београду. 30.05.2014.                                                                                                          

 

Жири конкурса:

 

др Синиша Мали, дипл.економиста, председник Жирија,

Срђан Милановић, дипл.инж.арх.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП,

заменик председника Жирија

и чланови:

Душан Милановић, дипл.инж.саоб. Урбанистички завод Београда, ЈУП

проф.др Владан Ђокић, дипл.инж.арх. Универзитет у Београду, Архитектонски факултет

проф. др Нада Милосављевић, дипл.инж.саоб., Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет

мр Душан Николић, дипл.инж.грађ., Универзитет у Београду, Грађевински факултет

мр Милан Вујовић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда

мр Жаклина Глигоријевић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда

 

 

 


Град Београд

Урбанистички завод Београда ЈУП

у сарадњи са Друштвом архитеката Београда - ДАБ


расписујe

Јавни, отворени, идејни, једностепени, анонимни конкурс

за израду урбанистичко-архитектонског решења

аутобуске и железничке станице Нови Београд и

пословно комерцијалног комплекса у блоку 42 у Новом Београду

 

Простор који је предмет конкурса је блок 42 у Новом Београду, између улица Јурија Гагарина, Пролетерске солидарности, Булевара Милутина Миланковића и улице Ђорђа Станојевића.

Циљ конкурса је да се изабере најбоље технолошко - саобраћајно, урбанистичко и архитектонско решење за изградњу и уређење аутобуске и железничке станице Нови Београд и пословно комерцијалног комплекса у блоку 42, као основ за израду плана детаљне регулације. Идејно решење треба да задовољи захтеве расписивача конкурса, у складу са утврђеним конкурсним условима, задатком и документацијом.

Инвеститор конкурса је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП.

 

Право учешћа на конкурсу имају појединци и стручни тимови из земље и иностранства који испуњавају следеће услове:

  • да аутори, дипломирани инжењери архитектуре, поседују лиценцу одговорног пројектанта Инжењерске Коморе Србије и
  • да стручни тимови који учествују на конкурсу имају најмање једног дипломираног инжењера архитектуреса лиценцомодговорног пројектанта Инжењерске Коморе Србије, који представља тим.

Активности конкурса ће бити спроведене у следећим роковима:

 

- питања учесника конкурса                                        11.03.2014.

- одговори на питања                                                  18.03.2014.

- рок за предају радова                                               13.05.2014.

- оцењивање радова и избор добитника награда           03.06.2014.

- објављивање добитника награда од стране жирија       10.06.2014.

 

По објављивању резултата конкурса жири ће обавестити јавност и учеснике о резултатима конкурса и терминима и месту одржавања изложбе и разговора оконкурсним радовима.

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 10 радова који одговарају условима конкурса изабраће се три рада за награде и три за откупе у нето износу:


- прва награда                                                                        2.300.000 рсд
- друга награда                                                                      1.150.000 рсд
- трећа награда                                                                      805.000 рсд

- три откупа од по                                                                  345.000 рсд

Жири ће доделити прву награду, при чему има право да фонд награда расподели и другачије од наведеног.Сви радови, укључујући првонаграђени, исплатом награда постају власништво расписивача и биће основ за формирање решења плана детаљне регулације.

 

Жири конкурса:

др Синиша Мали, дипл.економиста, председник жирија,

Срђан Милановић, дипл.инж.арх., Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП, заменик председника жирија, 

Душан Милановић, дипл.инж.саоб. Урбанистички завод Београда,ЈУП,

проф.дрВладанЂокић, дипл.инж.арх. УниверзитетуБеограду, Архитектонскифакултет,

проф. др Нада Милосављевић, дипл.инж.саоб., УниверзитетуБеограду, Саобраћајни факултет,

мр Душан Николић, дипл.инж.грађ., УниверзитетуБеограду, Грађевински факултет,

мр Милан Вујовић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда,

мр Жаклина Глигоријевић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда.

 

Конкурсни материјал:Распис, правила и програм конкурса могу се погледати на интернет страни Урбанистичког завода Београда, www.urbel.com/blok42konkurs, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

 

Конкурсни материјал и подлоге се преузимају у просторијама Друштва архитеката Београда, Кнеза Милоша 7а, III спрат, 11000 Београд, тел. 011 3230059, 011 3239754, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. "> Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , уз уплату у износу од 5.000,00 динара на рачун број: 355-1015085-91, Друштво архитеката Београда са назнаком „Конкурс за Блок 42 ".

 

Преузимањем конкурсне документације заинтересована лица прихватају услове и стичу право учешћа на конкурсу.

 

RASPIS

PROGRAM

VAŽNA INFORMACIJA

 

PITANJA UČESNIKA I ODGOVORI ŽIRIJA

 

objavljeno u vesti
subota, 31 avgust 2013 00:01

Nagrada Ranko Radovic 2013

 

Nagrada Ranko Radovic 2013


ULUPUDS - Udruzenje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, kao osnivac, i Arhitektonski fakultet u Beogradu, Fakultet tehnickih nauka Novi Sad - Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zaduzbina Ilije Milosavljevica Kolarca, Urbanisticki zavod Beograda, Potisje Kanjiza A.D. - clan grupe TONDACH, Inzenjerska komora Srbije, kao suosnivaci - objavljuju

Javni poziv – konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radovic, koja je osnovana sa ciljem da podstice, razvija i afirmise kriticko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralastvo.


Odbor za dodelu Nagrade Ranko Radovic

Odbor cine predstavnici Osnivaca i po jedan predstavnik Suosnivaca i to:

doc. dr Marta Vukotic Lazar, ist. um. – ULUPUDS (predsednik)

mr Branka Gugolj, ist. um. – ULUPUDS

Stevan Zutic, dipl. inz. arh. – ULUPUDS

prof. Spasoje Krunic, dipl. inz. arh. – ULUPUDS

prof. Zivojin Bata Kara-Pesic, dipl. inz. arh. – Zaduzbina Ilije Milosavljevica Kolarca

prof. dr Mirjana Roter Blagojevic, dipl. inz. arh. – Arhitektonski fakultet u Beogradu

prof. dr Darko Reba, dipl. inz. arh. – Fakultet tehnickih nauka u Novm Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam

dr Mila Pucar, dipl. inz. arh. – IAUS, Beograd

prof. dr Vladan Djokic dipl. inz. arh. – Inzenjerska komora Srbije

Marija Lalosevic, dipl. inz. arh. – Urbanisticki zavod Beograda

dr Mirjana Popovic Radovic – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovica

na osnovu Pravilnika o dodeli Nagrade Ranko Radovic koji je doneo Osnivac, imenovao je clanove tri zirija za tri kategorije Nagrade, koja se dodeljuju za:

kriticko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekucoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu rec uopste;

televizijske emisije, izlozbe ili multimedijalne prezentacije i

realizovano arhitektonsko delo dovrseno u istom periodu.


Ziri Nagrade

Kategorija (1)

dr Ljiljana Blagojevic, dipl. inz. arh. (predsednik)

prof. dr Milena Dragicevic Sesic, kulturoloskinja

prof. dr Dubravka Stojanovic, istoricarka

 

Kategorija (2)

prof. dr Mariela Cvetic, dipl. inz. mas., dipl. slikar (predsednik)

mr Maja Skovran, slikar

prof. dr Tatjana Dadic Dinulovic, teoreticar umetnosti i medija

 

Kategorija (3)

Vlada Slavica, dipl. inz. arh. (predsednik)

Goran Vojvodic, dipl. inz. arh.

prof. Mihailo Timotijevic, dipl. inz. arh.

 

Pravo ucesca na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruzenja, strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja. Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom Nagrade Ranko Radovic i pocinje da tece od ponedeljka, 02. 09. 2013. godine a zavrsava se 15. 10. 2013. godine.

Nacin dostavljanja konkursnih radova

 

KATEGORIJA (1) dostaviti

originalni materijal (3 primerka za svakog člana žirija i 1 primerak za potrebe izložbe i arhivu)

CD sa naslovnom stranom rada i licnu fotografiju (za katalog, u rezoluciiji za stampu)

 

KATEGORIJA (2) dostaviti

materijal na CD ili DVD (3 primerka za svakog clana zirija)

CD sa naslovnom stranom rada i licnu fotografiju (za katalog, u rezoluciiji za stampu)

 

KATEGORIJA (3) dostaviti

fotografije i crteze na panou 100x70cm (70x100 cm).

CD sa ilustracijama objekta (kao dodatni materijal za Ziri) i licnom fotografijom (jedna ilustracija i licna fotografija će biti iskoristene za potrebe kataloga, dostaviti 3 primerka za svakog clana zirija)

 

Nagrada se dodeljuje 23. decembra 2013. godine i sastoji od :

Plakete

Povelje

Novcanog iznosa

Prijavljivanje

Pravilnik Nagrade Ranko Radovic, elementi konkursa i elektronski formular za prijavu na konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radovic nalaze se na web adresi: www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm

Konkursni radovi se dostavljaju na adresu:

Udruzenje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije - ULUPUDS

Terazije 26/II
11103 Beograd 4, Srbija

Postanski fah 87, PAK 106806

Telefon

011/2688-721

E-mail

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. " target="_blank" title="ulupuds"> Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. " target="_blank" title="admin"> Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

sa naznakom Za Nagradu Ranko Radovic 2013.

Krajnji rok za prijem radova je 15. oktobar 2013. godine.

Troskove slanja radova snosi sam autor. Konkursni materijal se ne vraca.

 

Izlozba

Ucesnici konkursa ce biti prezentovani na zajednickoj izlozbi svih prispelih radova koja ce biti otvorena u Zaduzbini Ilije Milosavljevica Kolarca, u Muzickoj galeriji, na dan dodele Nagrade 23. decembra 2013. godine. Tokom marta 2014. godine izlozba ce biti odrzana na Fakultetu tehnickih nauka u Novom Sadu.

Katalog

Ucesnici konkursa prijavom potvrdjuju svoju saglasnot da im rad bude izlozen na zajednickoj izlozbi svih prispelih radova na kojoj ce biti istaknuti dobitnici Nagrade. Svi izlagaci imaju pravo na po jedan primerak kataloga koji mogu preuzeti na dan dodele Nagrade. Troskove naknadnog slanja kataloga postom snosi sam autor.

objavljeno u Konkursi

 

 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

У складу са чланом 40. Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Службени гласник РС“, бр. 58/2012)bрасписује


ОТВОРЕНИ, ИДЕЈНИ, МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС

ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ДЕЛА СТАРОГ ЦЕНТРА

У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА И НЕПОСРЕДНОГ ОКРУЖЕЊА

 

1. Расписивач и спроводиоци

Расписивач: Општина Сремски Карловци

Спроводиоци: Удружење урбаниста Србије и Војвођанско удружење урбаниста

 

2. Циљ конкурса

Циљ конкурса је избор најбољег идејног урбанистичко-архитектонског решења. Циљ конкурса је да се за драгоцени и најрепрезентативнији део старог центра добију разноврсна идејна решења којима треба да се дефинишу просторна организација и уређење и то пре свега:

партерно уређење са предлогом намена и планираних садржаја, саобраћајем и нивелацијом; распоред зеленила и зелених површина; урбани мобилијар и остали декоративни елементи; декоративна расвета; архитектонска решења објеката на Тргу патријарха Бранковића који су предмет конкурса; уређење и преобликовање Стражиловачког потока и два моста; графички дизајн путоказа и информационих табли.


3. Тип конкурса

Конкурс је међународни, према врсти је отворени, према задатку идејни, а према облику је једностепени конкурс.  

 

4. Опис и задатак конкурса

Предмет конкурса је израда урбанистичко-архитектонског решења дела старог центра у Сремским Карловцима и непосредног окружења.

Конкурсом су обухваћени слободни простори Трга Бранка Радичевића и Трга патријарха Бранковића, зелена површина између државног пута I реда М-22/1 и улице Ивана Мажуранића, као и изграђене структуре на Тргу патријарха Бранковића (блок са тржним центром и Соколским домом, као и пословни објекат на Тргу патријарха Бранковића бр. 4).

Учесници конкурса могу преиспитати и предложити начине организације и уређења контактне зоне односно анкетног дела конкурса који се односи на слободну површину између државног пута I реда М-22/1, улице Теодора Крачуна са комплексом Стефанеума, као и улични низ у улици Ивана Мажуранића орјентисан према државном путу. Укупна површина просторне целине која је предмет конкурса је 3,24ha, а заједно са анкетним делом конкурса износи 4,76ha.

Конкурсом се бира програмско, урбанистичко, композиционо и пејзажно решење предметне локације и идејно архитектонско решење за објекте који су претходно наведени, као и партерно односно пејзажно уређење анкетних делова конкурса.

 

5. Учесници конкурса

На конкурсу могу учествовати сва правна и физичка лица која преузму конкурсни материјал. На конкурсу не могу учествовати лица која су непосредно ангажована у организацији конкурса, као ни лица која су у њиховом најужем сродству и која најнепосредније са њима сарађују у време трајања конкурса. Сваки од учесника конкурса, појединац или група, има право учешћа на овом конкурсу само са једним радом.

 

6. Обавезни услови за учешће на конкурсу

Обавезни услови за учешће на конкурсу су:

Да конкурсни рад мора да буде достављен на време и на начин утврђен овим расписом конкурса

Да конкурсни рад мора да буде израђен на начин техничко – обликовне обраде и да садржи све делове одређене овим расписом конкурса

 

7. Састав жирија и известиоца

Жири конкурса је у следећем саставу:

Миленко Филиповић, дипл. правник, председник општине Срем. Карловци

Владимир Вишњић, дипл. правник, начелник Општинске управе Срем. Карловци

Весна Просеница, дипл. инж. арх., Удружење урбаниста Србије

Др Александар Јевтић, дипл. инж. грађ., Војвођанско удружење урбаниста

Мр Лазар Кузманов, дипл. инж.арх., Удружење архитеката Србије

Бранка Шекарић, историчар уметности, Републички завод за заштиту споменика културе

Светлана Бакић, дипл. инж.арх. - конзерватор, Покрајински завод за заштиту споменика културе

Јелена Штетић, дипл. инж. пејз. арх., Покрајински завод за заштиту природе

Владимир Качала, инж. арх., Бардејов, Република Словачка

Известиоци конкурса су:

Милица Јоксић, дипл. инж. арх., Удружење урбаниста Србије

Мр Дарко Полић, дипл. инж. арх., Војвођанско удружење урбаниста

 

8. Садржај конкурсне документације

Конкурсна документација садржи

распис конкурса

програм конкурса у дигиталном формату

геодетска подлога непосредног оркужења у дигиталном формату

геодетска подлога централног окружења у дигиталном формату

фотодокументација у дигиталном формату

Програм конкурса између осталог обухвата и: опште услове конкурса, повод за израду конкурса, опис локације, задатак и циљеве конкурса, планске и програмске препоруке и услове, генезу и развој централног дела обухвата конкурса, планску документацију која се односи на обухват конкурса и шире окружење, услове и решења надлежних завода за заштиту споменика културе, фотодокументацију.

 

9. Услови, износ накнаде, начин и адреса преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама Удружења урбаниста Србије, Улица кнеза Милоша бр. 9/1, 11000 Београд или путем пријаве на e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Контакт особа: Светлана Јаковљевић (УУС); контакт телефон: + 381 11 3347 418, +381 63 8105 864, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , www.uus.org.rs;

e-mail расписивача: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

 

10. Конкурсни рокови

Почетак конкурсног рока/датум оглашавања конкурса је 22.06.2013. године

Пријем пријава и преузимање конкурсне документације је од 25.06.2013. године

Постављање питања и достављање одговора је до 15.09.2013. године

Предаја конкурсних радова је 31.10.2013. године

Отварање конкурсних радова и почетак рада жирија је 11.11.2013. године

Завршетак рада жирија је 15.12.2013. године

Објављивање резултата конкурса и извештај рада жирија је 21.12.2013. године

Почетак постконкурсних активности од 01.02.2014. године

Отварање изложбе конкурсних радова је 01.03.2014. године

 

11. Садржај конкурсног рада

Конкурсни рад је скуп графичких, текстуалних, нумеричких и других прилога које учесник конкурса предаје на вредновање и избор жирију. Учесник може да преда само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи једно решење и састоји се од следећих прилога у аналогном и дигиталном облику.

Програмско – планско решење организације простора, саобраћајно решење, дистрибуција садржаја са планираним капацитетима и урбанистичким показатељима подручја непосредног контекста (Р - 1:2500);

Композиционо решење физичке структуре са профилацијом уличних токова, уређењем отворених простора са елементима нивелације, регулације и обликовања простора ужег подручја трга (Р - 1:1000);

Предлог архитектонско – урбанистичког решења централног трга са уређењем партера, потребним пресецима (најмање два пресека) и изгледима (најмање четири изгледа) (Р - 1:500);

Идејно решење изабраног сегмента подручја са потребним основама и изгледима објеката (Р - 1:250);

Тродимензионална представа предложеног решења централног подручја у целини и/или у сегментима; компјутерска презентација тродимензиналних приказа и/или радна макета;

Приказ тока остварења понуђеног решења (просторног, економског, технолошког, итд.) од постојећег до планираног стања у облику који одговара учесницима (ликовно, дијаграмски, описно, шематски, итд.);

Текстуални прилог са табеларним приказом остварених капацитета и показатеља по сегментима (блоковима) централног подручја (у 12 примерака);

Процена потребних улагања за реализацију предложеног решења;

Прилог по избору.

 

12. Начин техничко – обликовне обраде конкурсног рада:

Графичке прилоге приказати у техници по избору учесника, а на формату 70/100 cm.

Сви прилози треба да буду нумерисани у доњем десном углу и означени шифром од шест карактера у горњем десном углу.

Текстуално образложење приредити као засебан прилог у 12 (дванаест) примерака. Један примерак текста приложити уз елаборат.

Уз рад се предају две запечаћене коверте са шифром: једна коверта са ознаком „Аутор“ (у којој се поред списка аутора наводи и представник ауторског тима) и друга са ознаком „Адреса за повратак рада“.

 

13. Критеријуми жирија који ће бити примењени при оцењивању радова

Жири ће све пристигле радове вредновати према следећим критеријумима:

одговор на тему конкурса

концепт решења

програм и структура решења

актуелност решења у савременом архитектонском и урбанистичком дискурсу

однос према заштити, очувању и унапређењу културно историјског наслеђа

финансијска рационалност у реализацији конкурсног решења

 

14. Врста и висина награда, откупа и обештећења, које расписивач  додељује као и надокнаде које се исплаћују учесницима

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 8 (осам) радова који одговарају пропозицијама конкурса, доделиће се награде и откупи и то на следећи начин:

I награда – 10.000 €

II награда – 5.000 €

III награда –  3.000 €

Фонд за откуп радова износи 5.000 €, а одређени број ненаграђених радова који остваре високе резултате биће обештећени у складу са одлуком жирија. Фонд за обештећења износи 1.000 €.

Жири ће расподелу извршити у свему према одредбама правилника из области урбанизма и архитектуре. Жири има право да по вредновању резултата, а уз сагласност расписивача, изврши другачију расподелу укупног фонда предвиђеног за награде и откупе.

 

15. Начин реализације првопласираног рада, понуђену цену и рокове, навод да ли ће уговор након конкурса бити закључен између расписивача и аутора рада као и предмет тог уговора

Награђени и откупљени радови постају власништво расписивача конкурса који може користити исте у целости или у деловима. Аутори награђених и откупљених радова могу да буду укључени у даљу разраду пројеката по потреби и позиву.

 

16. Услове заштите ауторских права

Аутор је дужан да поштује услове расписа и општих конкурсних услова у погледу реализације рада након завршеног конкурса. Ауторска права се штите у складу са прописима Републике Србије.

 

17. Језик конкурса

Расписивач расписује и спроводи конкурс на српском и енглеском језику. 

objavljeno u Konkursi

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЖИРИЈА

за ГОДИШЊУ  НАГРАДУ  ЗА АРХИТЕКТУРУ за 2012.годину

Награда Удружења  архитеката Србије се додељује за:

А. Најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре реализовано у протеклој години закључно са 31.12.2012.године за Годишњу награду.

Б. Изведено дело наших архитеката које је реализовано у иностранству  у   конкуренцији за повељу Удружења  архитеката Србије , у протеклој години, закључно са 31.12.2012.

Нa првом састанку Жирија били су присутни И.Марић, А.Стјепановић, М.Марушић и З.Абадић.

С.Тадић је из оправданих разлога био спречен да присуствује првом састанку Жирија

(комплетни пристигли радови су му послати преко интернет линка , како би могао да се упозна  са њима).

Пре почетка рада Жирија, договорено је да председник Жирија буде арх.Игор Марић.

На конкурс за годишњу награду до 25.03.2013.године, предати су радови у следећим категоријама :

За најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре реализовано у протеклој години закључно са 31.12.2012.године.

              Кандидати у овој категорији су:

Реконструкција централног трга у Пожеги, аутори студио С, Драгана Стевановић и Оливер Станковић, сарадници: Иван Ресан, Марко Несторовић.

Обданиште „ВИДРА“, Ваљево, аутори: Милорад Обрадовић и Иван Обрадовић, сарадници: Мина Обрадовић, Горан Станојевић.

Мотел „Корал“, (ресторан, преноћиште и пословни простор) , Ариље , аутор: Спасоје Крунић, сарадници: Дарко Петровић, Владимир Анђелковић, Дијана Аџемовић Анђелковић.

Вила Л, једнопородични стамбени објекат,Савски венац, аутори: Бранислав Митровић, Јелена Перовић, Огњен Крашна, одговорни прој. Синиша Таталовић, сарадници Живорад Ђорић, Јелена Угрешић.

Стамбено пословни објекат, Крунска 87, Београд, аутори: Горан Војводић, Милена Катић, Душан Радишић.

Изградња петог спрата (библиотека и читаоница) , зграде Факултета политичких наука, Јове Илића 165, Београд, аутор Михаило Тимотијевић, сарадници: Вера Лукић, Биљана Авакумовић.

Објекат центар СУНЦЕ, Бежанијска коса, улица Исмета Мујазиновића бб у Београду, аутор Предраг Милутиновић.

За изведено дело наших архитеката које је реализовано у иностранству у  конкуренцији за повељу Удружења архитеката Србије, у протеклој години, закључно са 31.12.2012. конкурисали су следећи аутори и објекти:

Делимична рестаурација и реконструкција на откривеним деловима млетачке болнице за потребе нове намене сликарског центра, галерије и кафе бара, Стари град, Херцег Нови, Црна Гора, аутор Срђан Марловић

Салон намештаја Camerich , град Бар, Црна Гора, аутора Василија Милуновића и Стевана Жутића, сарадник Дуња Димитријевић.

     3.   Породична кућа за одмор, Бигово, Црна Гора, архитектонски биро РАУМ, аутор Александра Раонић, ко-аутор Бранислав Ристовић.

    4.     Реконструкција и екстензија породичне куће, Ричмонд, Лондон, Велика Британија, архитектонски биро РАУМ, аутор Александра Раонић, пројектанти: Ивко Ракић и Милош Раонић.

Констатовано је да сви предати радови имају тражене податке и испуњавају услове предвиђене Правилником Годишње награде и датим огласом за пријављивање радова за 2012. годину:

„Предлагач је дужан да Жирију у писаној форми поднесе:

Пријаву кандидата са информацијом о објекту којим се кандидат кандидује за награду; а нарочито, доказ о чланству подружног Друштва архитеката. Графичке прилоге који ће омогућити одговарајући увид у садржај и решење, кратко текстуално објашњење и фотографије објекта из којих се може сагледати и укупан габарит – обавезна предаја и на цд-у.

Предлагач је дужан да достави изјаву да је објекат завршен у години за коју конкурише.

Предлагач може поднети за предложено дело и већ раније објављене оцене, мишљења, критике и други расположиви материјал који презентује, тумачи и осветљава кандидатов допринос и  разлог за кандидатуру.“

Жири је детаљно и са посебном пажњом прегледао предате аналогне прилоге/цртеже/техничка образложења за сваки  наведени рад, (дигитално им је предат и двд са свим радовима у електронском облику).

Након разматрања свих приспелих радова, договорен је следећи састанак Жирија за крај следеће недеље (07.04) како би се у Београду обишле све локације и у Србији: Ваљево, Ариље, Пожега.

Кроз рад у неколико сесија, као и са обиласком објеката  Жири је успоставио следећи низ критеријума за вредновање:

Објекат у друштвеном контексту

Објекат у просторном контексту те његов градоградитељски потенцијал

Архитектонски програм објекта и релације у просторном контексту

Архитектонски програм  и тема објекта

Архитектонски програм и просторност објекта

Тема објекта и изабрана средства реализације

Консеквентност материјализације и архитектонских детаља

За Повељу  Удружења  архитеката Србије за најуспешније дело наших архитеката које је реализовано у иностранству за 2012. годину  у ужи избор су ушла два рада:

1. Породична кућа за одмор, Бигово, Црна Гора, архитектонски биро РАУМ, аутор Александра Раонић, ко-аутор Бранислав Ристовић.

Делимична рестаурација и реконструкција на откривеним деловима млетачке болнице за потребе нове намене сликарског центра, галерије и кафе бара, Стари град, Херцег Нови, Црна Гора, аутор Срђан Марловић

У ужи избор за најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре реализовано у протеклој години закључно са 31.12.2012. године а за Годишњу награду Удружења архитеката Србије, ушли су следећи аутори и објекти:

1. Вила Л, једнопородични стамбени објекат,Савски венац, аутори: Бранислав  Митровић, Јелена Перовић, Огњен Крашна, одговорни прој. Синиша Таталовић, сарадници Живорад Ђорић, Јелена Угрешић.

2. Изградња петог спрата (библиотека и читаоница), зграде Факултета политичких наука, Јове Илића 165, Београд, аутор Михаило Тимотијевић, сарадници: Вера Лукић, Биљана Авакумовић.

На основу вредновања по наведеним критеријумима Жири је дана 09. маја 2013. године у саставу: И. Марић, М. Марушић, З. Абадић, А. Стјепановић са писменим гласањем члана жирија С. Тадића,  једногласно донео одлуку да се за Повељу Удружења архитеката Србије за дело изведено у иностранству награди:

1. Породична кућа за одмор, Бигово, Црна Гора, архитектонски биро РАУМ, аутор Александра Раонић, ко-аутор Бранислав Ристовић.

На основу вредновања по наведеним критеријумима Жири је дана 15.маја 2013.године у саставу : И.Марић, А.Стјепановић, С.Тадић и З.Абадић, са писменим гласањем члана Жирија Миленије Марушић,  већином гласова донео следеће одлуке:

Наградом Удружења  архитеката Србије за најуспешније дело из области архитектуре за 2012. годину награђује се :

Изградња петог спрата (библиотека и читаоница) , зграде Факултета политичких наука, Јове Илића 165, Београд, аутор Михаило Тимотијевић, сарадници: Вера Лукић, Биљана Авакумовић.

Образложење жирија:

Општа оцена жирија је да су сви приспели радови на високом професионалном нивоу. Увидом у поднету документацију и обиласком свих објеката у домаћој конкуренцији на терену стекао се комплетан утисак о делима и њиховом квалитету. Разнородност тема је отворила проблем вредновања и коначне оцене радова. Тешко је било успоставити јединствене критеријуме за упоредну анализу: уређења трга, реконструкције археолошких објеката,  вила, доградње, мотела итд.

Могло би се као закључак рећи да је сваки рад могао да буде награђен те да избором једног од њих није донета неправедна одлука већ једна од могућих, која није погрешна. Дуга дискусија и већинска одлука да се за домаће дело додели прва награда гласањем 3:2 (И. Марић, З. Абадић, С. Тадић за доградњу Ф.П.Н. и М. Марушић и А. Стјепановић за Вилу "Л")  већ говори о томе да су одлучивале нијансе које можемо да сврстамо у домен мишљења да ли један од два рада која су ушла у ужи избор има већи утицај на окружење и на архитектонску средину.

За Повељу која се додељује иностраном делу проблеми вредновања су били исти, закључак такође, с том разликом  да је жири после дугог разматрања био једногласан.

Образложења за појединачне радове

Реконструкција централног трга у Пожеги, аутори студио С, Драгана Стевановић и Оливер Станковић, сарадници: Иван Ресан, Марко Несторовић.

У домаћим оквирима значајан пројекат  реконструкције једног градског трга у много чему има оригинална решења. Стварање трга у тргу је успешно реализовано. Међутим управо се овде поставља једна контроверза.

Да ли има оправдања овакав пројектантски приступ  када постоји врло јасно дефинисан трг, са значајним конотацијама у сфери историје српског урбанизма?  Ова дилема ће се кроз време искристалисати. Високо је оцењена избалансираност и разноврсност те структуирање садржаја и њихово обликовање.

2. Обданиште „ВИДРА“, Ваљево, аутори: Милорад Обрадовић и Иван Обрадовић, сарадници: Мина Обрадовић, Горан Станојевић.

Обданиште је допринос излажењу из познатих образаца и трагања за формом која даје карактер и одраз намене објекта. Конкавна закривљеност  са перфорацијама и више паралелних равни апсорбује окружење и у исто време се дистанцира од њега. Овакав поступак привлачи али и сакрива.

Уочени функционални недостаци, мала површина дворишта и донекле робовање форми, условили су делимично недовољну осветљеност свих простора у објекту, недовољно дефинисане "џепове" и друге ситније детаље.

Објекат је оцењен као значајан помак за средину у којој је изграђен, за непосредно окружење у коме ненасилно доминира и изражен истраживачки поступак.

3. Мотел „Корал“, (ресторан, преноћиште и пословни простор), Ариље, аутор: Спасоје Крунић, сарадници: Дарко Петровић, Владимир Анђелковић, Дијана

Вишезначно дело јаког ауторског израза. Тешко га је сврстати у неки од препознатљивих поступака већ пре у спој више њих. Могло би се рећи да је на неки начин и у складу, али  непрепознатљивом на први поглед, и у контрапункту са ближим и са ширим  окружењем.

Прелазећи мост изнад реке на којој је смештен објекат он и привлачи али уједно и као да брани залеђе, питому долину и село. Аутор је урадио укупан дизајн и објекта и ентеријера у чему се, негде преносно, негде буквално везивао за окружење, споља струганички камен, изнутра осликане  малине. Материјализација дела у сегментима измиче контроли где се буњасти камен спаја са светлим металом и ламелираним дрветом.

Укупан утисак је да је постигнут вредан резултат у аутентичном ауторском изразу, да дело може да се чита на разнолике начине те да су нијансе критичког осврта на део материјализације можда не толико битне.

4. Вила Л, једнопородични стамбени објекат,Савски венац, аутори: Бранислав Митровић, Јелена Перовић, Огњен Крашна, одговорни прој. Синиша Таталовић,

Јединствен објекат у нашој архитектонској средини са јасним ставом према приватности и према спољашњем окружењу.

Затворен бетонским платнима са три стране према улицама и суседима отвара се према четвртој која је припадајауће двориште. Беспрекорно решена функција ексклузивног становања у полуатријумском простору према достављеним прилозима није реализована сасвим по пројекту а што се односи на  застакљени део објекта према башти. Неутралан одос према окружењу одаје у неку руку херметичност објекта. Стиче се утисак да би сам објекат као један прочишћени кубус,  изричитих ликовних вредности, захтевао већи простор на коме би његова архитектоничност дошла до изражаја.  

Стамбено пословни објекат, Крунска 87, Београд, аутори: Горан Војводић, Милена Катић, Душан Радишић.

Храбар архитектонски став у амбијенту Крунске улице. Није необично да се у овој познатој улици десе изузетне зграде савременог проседеа. Од објекта арх Мацуре поред музеја  Н. Тесле, до два објекта са зеленим мозаик плочицама, ово је нова генерација модерног приступа за коју можда треба времена да буде прихваћена. Жири је објекат анализирао до детаља и сматра да поред низа квалитета има и недостатака. Високо је оцењен бескомпромисни став, али у домену материјализације и начина рашчлањавања волумена те решења предбаште, жири је имао суздржан став сматрајући да је и поред изразитог контрапункта, требало у нечему бити повезан са окружењем на  хармоничан начин. 

Изградња петог спрата (библиотека и читаоница) , зграде Факултета политичких наука, Јове Илића 165, Београд, аутор Михаило Тимотијевић, сарадници: Вера Лукић, Биљана Авакумовић.

Доградња објекта  Факултета политичких наука  је пример бескомпромисног а уједно и синтетичног поступка спајања два ткива, зграде из седамдесетих година и архитектуре данас.

Није нарушена архитектура постојећег објекта, остварен је, користећи релативно неутралну поставку избором материјала и сведених линија доградње, ауторски гест са врло мало средства али упечатљиве и сугестивне форме са решењем унутрашњег простора. Јасан спој функције и архитектонског израза, старог и новог.

Ентеријер и екстеријер су јединствени. Синтеза основних циљева везе и садејства два ткива је остварена доследно. Уочљив а не нападан у окружењу овај архитектонски резултат је подстицај и за шири архитектонски миље у нашој средини.

Објекат центар СУНЦЕ, Бежанијска коса, улица Исмета Мујазиновића бб у Београду, аутор Предраг Милутиновић.

Објекат врло сведених и контролисаних решења. Читљива функција, једнобразна материјализација: тамно споља (црвена опека), светло изнутра (белина зидова), уклопљен у окружење као спој између велике зелене површине и изграђеног блока. Ово дело има све елементе зрелог пројектантског размишљања. Садржи у себи на неки начин класичан приступ сведености и рационалности уз одговарајућу, примерену материјализацију што га чини неодређеним у времену.

Ова оцена би имала позитивну конотацију да није  било и остварења која више одражавају данашњи тренутак.

Дело наших архитеката које је реализовано у иностранству

Делимична рестаурација и реконструкција на откривеним деловима млетачке болнице за потребе нове намене сликарског центра, галерије и кафе бара, Стари град, Херцег Нови, Црна Гора, аутор Срђан Марловић

Реализација која је побудила велико интересовање а самим тим и детаљну анализу. Сигурно да је учињен велики подухват али чињеница је да жирију нису биле познате све околности вишегодишњег рада на реализацији када се говори о условима Завода за заштиту споменика културе и њиховог уплива у пројектантска решења.

Високо је оцењено добијање нових квалитетних простора. Основна нејасноћа у поступку је одређени степен мимикрије, односно, не препознавање археолошкг слоја у односу на нови слој те обиликовање новог у транспонованој стилској форми. Недовољно се препознаје ауторски рукопис.

Салон намештаја Camerich , град Бар, Црна Гора, аутора Василија Милуновића и Стевана Жутића, сарадник Дуња Димитријевић.

Објекат који својим обликом скреће пажњу на функцију  ма која она то била пошто својом разуђеношћу буди пажњу да се открије садржина.

Прихватљив поступак који интригира скулптуролношћу и архитектоником. Остале су резерве у домену материјализације, мање спољне више унутрашње. Ентеријер је више сврха самом себи него презентацији експоната. 

У коначној оцени објекат има ауторских квалитета како у  обликовном тако и у функционалном смислу и као такав, претпоставка је, да је памтљив и да просторно зрачи и у ширем смислу уклапа се у простор кршевитих планина, сунца и укупно поднебља.

3.   Породична кућа за одмор, Бигово, Црна Гора, архитектонски биро РАУМ, аутор Александра Раонић, ко-аутор Бранислав Ристовић.

Врло мала форма са пуно обликовних захтева. Вешто и органски је испуњен захтев да објекат на старим габаритима према улици треба да изгледа као приземан а у суштини има спрат-поткровље. Користећи се аутохтоним каменом и савременим материјалима постиже се укупан резултат завидних естетских вредности.

Пуристички третман и спољњег и унутрашњег обликовања са прецизним детаљима чини ову кућу примером споја старог и новог, органског и технолошког и све у "малој размери". Пример, за углед,  креативног приступа архитектури поднебља.

4.   Реконструкција и екстензија породичне куће, Ричмонд, Лондон, Велика Британија, архитектонски биро РАУМ, аутор Александра Раонић, пројектанти: Ивко Ракић и Милош Раонић.

Успешна и функционална и обликовна реконструкција  породичне куће. Без захтева, јер није било ни потребе, да се направи спој старог и новог урађен је сасвим нов објекат. Врло добар однос према суседима и према терену као и оригинална функционална решења сигурно доприносе удобности ове куће.

Ипак наметнуто задржавање старе куће је допринело да реконструисана кућа није сасвим кохерентна ни целовита у форми.

Закључено је да се овај извештај постави на веб сајт Удружења архитеката Србије, изложба свих радова који су конкурисали за Годишњу награду и повељу Удружења архитеката Србије за 2012.годину.

У Београду 15.05.2013.                                                                   Жири за доделу награде:

Др Игор Марић, дипл.инж.арх., с.р.

Миленија Марушић, дипл.инж.арх., с.р.

Проф.Александар Стјепановић, дипл.инж.арх., с.р.

Доцент Зоран Абадић, дипл.инж.арх., с.р.

Срђан Тадић, дипл.инж.арх., с.р.

 

  

UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE

raspisuje konkurs za dodelu

GODIŠNJE NAGRADE ZA ARHITEKTURU

za 2012.godinu

 

Nagrada Udruženja arhitekata Srbije se dodeljuje za:

 

A. Najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture realizovano u protekloj godini

zaključno sa 31.12.2012.godine za Godišnju nagradu.

 

B. Izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu u konkurenciji za

povelju Udruženja arhitekata Srbije , u protekloj godini, zaključno sa 31.12.2012.

 

Žiri za dodelu nagrade:

Dr Igor Marić, dipl.inž.arh.

Milenija Marušić, dipl.inž.arh.

Prof.Aleksandar Stjepanović, dipl.inž.arh.

Docent Zoran Abadić, dipl.inž.arh.

Srđan Tadić, dipl.inž.arh.

 

Predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese:

Prijavu kandidata sa informacijom o objektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu;

a naročito, dokaz o članstvu podružnog Društva arhitekata. Grafičke priloge koji će omogućiti odgovarajući uvid u sadržaj i rešenje, kratko tekstualno objašnjenje i fotografije objekta iz kojih se može sagledati i ukupan gabarit – obavezna predaja i na cd-u.

Predlagač je dužan da dostavi izjavu da je objekat završen u godini za koju konkuriše.

Predlagač može podneti za predloženo delo i već ranije objavljene ocene, mišljenja, kritike i drugi raspoloživi materijal koji prezentuje, tumači i osvetljava kandidatov doprinos i razlog za kandidaturu.

Konkurs za nagradu se raspisuje od 26.02.2013., a rok za podnošenje predloga sa kompletnom dokumentacijom je 25.03.2013.godine do 15,00 časova.

Predlozi se dostavljaju na adresu Udruženja arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda,

Kneza Miloša 7a/III, soba 32, svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 časova

( 011/3230-059, 3239-754,  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. " style="color: rgb(0, 0, 0);"> Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .).

objavljeno u Konkursi

МИС ВАН ДЕР РОЕ 2013 ЕВРОПСКА НАГРАДА ЗА АРХИТЕКТУРУ

MIES VAN DER ROHE AWARD 2013 ЕUROPEAN UNION PRIZE

Удружење архитеката Србије је као један од номинатора за Награду Мис ван дер Рое 2013 номиновао следећа архитектонска остварења из Србије:

 

1. Трг испраћаја, Ново бежанијско гробље, Београд

аутори: Јелена Милетић, диа; Дејан Милетић, диа

2012

 

2. Вила Радовић 02, Сењак, Београд

аутори: Александру Вуја, арх.; Милан Ђурић, арх.

2011

 

3. Хотел Центар, Нови Сад

аутори: Бранислав Митровић, диа; Јелена Кузмановић, м.арх.; Немања Зимоњић, м.арх.; Игор Пантић, м.арх.; Огњен Крашна, м.арх.; Синиша Таталовић, диа

2011

 

4. JAZZ клуб Чекаоница, БИГЗ, Београд

аутор: Марко Беркеш, м.арх.

2011

 

5. Туристичко-културни комплекс Тера Паноника, Мокрин

 

аутори:   Студио “АУТОРИ” | Дијана Новаковић, Маја Трбовић, Александра Никитин, Душан Ненадовић    

2011


Пропозиције:

http://www.miesarch.com/images/stories/rules2013.pdf

Више информација о номинованим остварењима: http://www.miesarch.com/index.php?option=com_mipress_anterior&;cerca=&autor=-1&tipologia=-1&classificacio=-1&pais=80&edicio=2013

Више информација о Награди:

www.miesarch.com

 

БГД октобар 2012/фебруар 2013

Комисија :

др Ружица Божовић Стаменовић, архитекта

Ружица Сарић, архитекта

Снежана веснић, архитекта

Координатор:

др Владимир Миленковић, архитект


Председник УАС

др Игор Марић, архитект

 

 


 

www.miesarch.com

NAGRADA EVROPSKE UNIJE ZA SAVREMENU ARHITEKTURU
MIES VAN DER ROHE AWARD 2013
NACIONALNE NOMINACIJE


Fondacija Mies van der Rohe pozvala je Udruženje arhitekata Srbije da, u funkciji nominatora i u skladu sa propozicijama i protokolom za dodelu ove Nagrade, predloži pet arhitektonskih ostvarenja realizovanih u Srbiji u periodu od 2011-2012. godine.

Selekciju radova obaviće tročlana komisija imenovana od strane UO UAS:

- dr Ružica Božović Stamenović, arhitekta,

- Ružica Sarić, arhitekta i

- Snežana Vesnić, arhitekta.

 

Koordinator za nacionalne nominacije je dr Vladimir Milenković, arhitekta.

Predlog sa osnovnim  informacijama o objektu u elektronskoj formi sadrži:
- ime objekta

- ime autora
- adresu i g-map
- godinu realizacije
- sliku jpg. format A4 300 dpi.

Molimo vas da predloge dostavite do 20. septembra 2012. godine UAS na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. "> Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
kontakt: Aleksandra Počuča
tel.: +381113230059
Dodatne informacije o nagradi mogu se dobiti na http:// www.miesarch.com

 

objavljeno u Konkursi
subota, 01 septembar 2012 00:12

Nagrada Ranko Radović 2012

 

ULUPUDS - Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, kao osnivač, i Arhitektonski fakultet u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad - Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, Potisje Kanjiža A.D. - član grupe TONDACH, Inženjerska komora Srbije, kao suosnivači - objavljuju


Javni poziv – konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović,

koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.

 

Odbor za dodelu Nagrade Ranko Radović

Odbor čine predstavnici Osnivača i po jedan predstavnik Suosnivača i to:

mr Marta Vukotić Lazar, ist. um. – ULUPUDS (predsednik)

mr Branka Gugolj, ist. um. – ULUPUDS

Stevan Žutić, dipl. inž. arh. – ULUPUDS

prof. Spasoje Krunić, dipl. inž. arh. – ULUPUDS

prof. Živojin Bata Kara-Pešić, dipl. inž. arh. – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca

doc. dr Mirjana Roter Blagojević, dipl. inž. arh. – Arhitektonski fakultet u Beogradu

doc. dr Darko Reba, Fakultet tehničkih nauka u Novm Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam

dr Mila Pucar, dipl. inž. arh. – IAUS, Beograd

dr Vladan Đokić, dipl. inž. arh. – Inženjerska komora Srbije

Marija Lalošević, dipl. inž. arh. – Urbanistički zavod Beograda

dr Mirjana Popović Radović – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića

 

na osnovu Pravilnika o dodeli Nagrade Ranko Radović koji je doneo Osnivač, imenovao je članove tri žirija za tri kategorije Nagrade, koja se dodeljuju za:

kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte;

televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije i

realizovano arhitektonsko delo dovršeno u istom periodu.

 

Žiri Nagrade

Kategorija (1)

prof. dr Ratko Božović, teoretičar kulture (predsednik)

prof. dr Vladimir Mako, dipl. inž. arh.

mr Dubravka Đukanović, dipl. inž. arh.


Kategorija (2)

Danica Jovović Prodanović, dipl. inž. arh. (predsednik)

Maja Lalić, dipl. inž. arh.

Dejan Babović, dipl. inž. arh.


Kategorija (3)

prof. Darko Marušić, dipl. inž. arh. (predsednik)

Jelena Ivanović Vojvodić, dipl. inž. arh.

Borislav Petrović, dipl. inž. arh.

 

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja. Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom Nagrade Ranko Radović i počinje da teče od ponedeljka, 03. 09. 2012. godine a završava se 15. 10. 2012. godine.

Način dostavljanja konkursnih radova

 

KATEGORIJA (1) dostaviti

originalni materijal (3 primerka za svakog člana žirija i 1 primerak za potrebe izložbe i arhivu)

CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (za katalog, u rezoluciiji za štampu)

 

KATEGORIJA (2) dostaviti

materijal na CD ili DVD (3 primerka za svakog člana žirija)

CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (za katalog, u rezoluciiji za štampu)

 

KATEGORIJA (3) dostaviti

fotografije i crteže na panou 100x70cm (70x100 cm).

CD sa ilustracijama objekta (kao dodatni materijal za Žiri) i ličnom fotografijom (jedna ilustracija i lična fotografija će biti iskorištene za potrebe kataloga, dostaviti 3 primerka za svakog člana žirija)

 

Nagrada se dodeljuje 21. decembra 2012. godine i sastoji od :

Plakete

Povelje

Novčanog iznosa

Prijavljivanje

 

Pravilnik Nagrade Ranko Radović, elementi konkursa i elektronski formular za prijavu na konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović nalaze se na web adresi: www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm

Konkursni radovi se dostavljaju na adresu:

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije - ULUPUDS

Terazije 26/II
11103 Beograd 4, Srbija

Poštanski fah 87, PAK 106806

Telefon

011/2688-721

E-mail

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. t

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

sa naznakom Za Nagradu Ranko Radović 2012.

 

Krajnji rok za prijem radova je 15. oktobar 2012. godine.

Troškove slanja radova snosi sam autor. Konkursni materijal se ne vraća.

 

Izložba

Učesnici konkursa će biti prezentovani na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova koja će biti otvorena u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, u Muzičkoj galeriji, na dan dodele Nagrade21. decembra 2012. godine i trajaće nedelju dana. Tokom marta 2013. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

 

Katalog

Učesnici konkursa prijavom potvrđuju svoju saglasnot da im rad bude izložen na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova na kojoj će biti istaknuti dobitnici Nagrade. Svi izlagači imaju pravo na po jedan primerak kataloga koji mogu preuzeti na dan dodele Nagrade. Troškove naknadnog slanja kataloga poštom snosi sam autor.

objavljeno u Konkursi
Strana 2 od 2
 

820x360 fb cover-01

800x600 bina 19-02

 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

fb linkovi