Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

petak, 20 decembar 2013

Удружење архитеката Србије је постало члан Архитектонског Савета Европе - ACE

 

06. и 07. децембра одржана је Генерална скупштина ACE у месту Бил у Швајцарској, на којој је већином гласова у овај Савет примљено Удружење архитеката Србије. Ово чланство омогућава нашој националној асоцијацији архитеката и њеним члановима приступ информацијама, европској регулативи у архитектонској делатности, учешће у припреми нових директива које ће се по усвајању односити и на стручно деловање у Србији. Такође драгоцена је размена искустава са колегама из земље у региону, које су прошле искуство придруживања и прилагођавања националних прописа и праксе ЕУ нормама, али и осталих земаља у организацији професионалне делатности, лиценцирању, увођењу професионалне одговорности и постизању ефикасније и квалитетније архитектонске праксе. Архитектонски Савет Европе ACE (Arhitects' Council of Europe ACE)1 је организација која заступа архитеконску професију Европе. Чланице Савета су националне коморе архитеката, удружења архитеката и друге професионалне организације из свих земаља, чланица ЕУ те и Швајцарске, Норвешке као и земаља која су у процесу придруживања ЕУ, кроз које заступа интересе око 580.000 архитеката.

 

Основна функција АСЕ је да прати развој на нивоу Европе, тежећи да утиче на оне области ЕУ политика и регулативе које имају утицај на архитектонску праксу и на укупан квалитет и одрживост изграђене средине. У том контексту Савет прати трендове у земљама ЕУ, анкетира архитектонске фирме и институције, ради годишње секгорске студије са подацима о архитекгама и фирмама, тржишту и статусу, стандарду и очекивањима архитеката у Европи.

 

Активности АСА организоване су у три опште групе тема и то:

Приступ професији, кроз унапређење образовања, директива о квалификацији, акредитације, лиценцирање, стално стручно усавршавање и правна питања и теме.

Професионална пракса, где се обрађују теме о тржишту архитектонских услуга, јавним набавкама, конкуренцији, архитектонским кокурсима, захтевни __________информациони системи, осигурања, и

Квалитет живота са темама из заштите животне средине и урбанистичке теме. Организоване су и специјализоване тематске групе за теме од посебног интереса или актуелне, какве су напр. формирање ставова о јавним набавкама или ценовнику услуга у архитектонској делатности који се припрема за ниви Европске уније

 

Циљеви активности АСЕ су:

промоција Архитектуре у Европи,

унапређење квалитета архитекгуре у изграђеном простору - као покретача развоја, побољшања стандарда живота и елемената социјалне кохезије, подршка одрживом развоју изграђеног простора, јачањем принципа одрживости у урбанистичком дизајну и планирању, свеобухватног у решавању номплексних захтева окружења и тиме очување вредног и уравнотежеог наслеђа за будућност,

обезбеђење високих стандарда квалификације архитеката, образовању и пракси – у складу са професионалном ЕУ директивом (2005/36/ЕС) и заштит кпијената,као и да обезбеђује највиши ниво умећа и компетентности у професији у каријери.

инсистирање на квалитету у архитектонској пракси - помажући професији да пружи највиши ниво услуге клијентима у јавном и приватном секtору, уређујући правила и прописе за стручно деловање;

афирмација експертске улоге архитеката у тимовима - развијајући принцип одговорности

у пројектовању и изградњи,

јачање међуграничне сарадње и слободну понуду архитеката и архитектонских услуга широм ЕУ и усклађивање са европским политикаам и директивама, и тиме

1 http://www.ace-cae.eu/

јачање уједињеног гласа архитеката у Европи, имајући у виду комплексност и велику разноврсност.

 

У ACE су земље најчешће представљене корз асоцијације или коморе архитеката. Белгију напр. представљају Национални савет и ред архитеката и Федерација савета архитеката Белгије. Слично томе, У ACE су укључени и комора и асоцијација Бугарске, док је из Аустрије члан државна комора архитеката и инжењера, а Хрватске, Комора архитеката Хрватске. Француска има три а Немачка чак четири организације чланице CAE. Заједнички интереси архитеката и организација остварују се кроз сарадњу и умрежавање.

Pročitano 10098 puta
 

17 bina

 

ČLANARINA 2022

 

Poštovani,

Podsećamo Vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2022. godinu iznosi 2.000,00 dinara.

Za arhitekte/penzionere godišnja članarina iznosi 1.000,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun:  Vojvođanska banka, a.d.,  broj: 325-9500600062062-07, poziv na broj je 2022, Društvo arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III

Ukoliko želite da se učlanite, popunjenu pristupnicu možete poslati na e mail : office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Udruženja arhitekata Srbije/Društva arhitekata Beograda.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili imejl adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,office@dab.rs

Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije 


PRISTUPNICA.doc

 

image003

fb linkovi