Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

sreda, 13 januar 2016

IZVEŠTAJ O REZULTATIMA KONKURSA ZA NASTUP REPUBLIKE SRBIJE NA 15. MEĐUNARODNOJ IZLOŽBI ARHITEKTURE U VENECIJI - BIJENALU ARHITEKTURE 2016.

 

 

IZVEŠTAJ O REZULTATIMA KONKURSA ZA NASTUP REPUBLIKE SRBIJE NA 15. MEĐUNARODNOJ IZLOŽBI ARHITEKTURE U VENECIJI - BIJENALU ARHITEKTURE 2016.

Odlukom i Rešenjem Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije br. 119-01-183/2015-01 od 09.09.2015. godine organizacija 15. Međunarodne izložbe arhitekture u Veneciji - Bijenale arhitekture 2016, povereno je Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, a za Komesara i zamenika Komesara imenovani su, arhitekte Ivana Raškovića i Dejana Todorovića (Rešenje broj 69-00-00398/2015-05 od 24. 09. 2015.)

Konkurs su raspisali Ministarstvo kulture i informisanja, Muzej primenjene umetnosti u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije. Žiri konkursa činili su članovi Stručnog saveta nastupa Republike Srbije na 15. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2016. zajedno sa Komesarom i Zamenikom komesara:

mr Ljiljana Miletić Abramović, d.i.u.- predsednik Stručnog saveta

dr Igor Marić, d.i.a.- potpredsednik Stručnog saveta

Aleksandar Bobić, d.i.p.a.

v. prof. Milan Đurić, d.i.a.

v. prof. dr Vladimir Milenković, d.i.a.

dr Maja Ćirić, d.i.u.

v. prof. Vesna Cagić Milošević, d.i.a.

v. prof. Ivan Rašković, d.i.a. - komesar

Dejan Todorović, d.i.a. - zamenik komesara

Ukupno je održano 9 sastanaka Stručnog saveta, u prvom i drugom stepenu konkursa, kao i razgovori sa pozvanim učesnicima drugog stepena.

Sastancima žirija u prvom i drugom stepenu prisustvovala je i g-đa Jagoda Stamenković , viši savetnik ispred Ministarstva kulture i informisanja.

Žiri je konstatovao da je do dana predviđenog za primanje konkursnih radova primljeno 35 rada koji su dostavljeni u datom, predviđenom konkursnom roku.

U uži izbor za drugi stepen konkursa pozvani su sledeći radovi (ukupno pet / redosled po radnim šiframa), sa nazivom predloga koncepta izložbe/radni naziv :

rš 05/02 - „Početak gradnje ( slučaj: Pozorište)“ – odgovorni predstavnik tima: Milorad Mladenović

rš 15/02 -   „ FREESHIPPING“ - odgovorni predstavnik tima: Stefan Vasić

rš 19/02 – „(SAMO) ODBRANA“ - odgovorni predstavnik tima: Miloš Kostić

rš 22/02 – „ VEIL/KOPRENA“ - odgovorni predstavnik tima: Danijela Milovanović Rodić

rš 28/02 – „ Radio Arhitektura – zvuk sa fronta“ - odgovorni predstavnik tima: Branko Stanojević

Nakon detaljno pregledanih i analiziranih radova Stručni savet/ žiri je razmatrao tri rada koji su ušli u najuži izbor između finalista i to:

rš 15/02 -   „ FREESHIPPING“ - odgovorni predstavnik tima: Stefan Vasić

rš 19/02 – „(SAMO) ODBRANA“ - odgovorni predstavnik tima: Miloš Kostić

rš 28/02 – „ Radio Arhitektura – zvuk sa fronta“ - odgovorni predstavnik tima: Branko Stanojević

Nakon razmatranja navedena tri rada koji su ušli u najuži izbor, žiri je odlučio da se izjasni za dva rada (rš 15/02 i rš 28/02). Žiri je glasao na sledeći način:

  • Za rad pod radnom šifrom 15/02 – glasalo je 6 (šest) članova žirija i to: dr Igor Marić, d.i.a., v. prof. Vesna Cagić Milošević, d.i.a., v. prof. dr Vladimir Milenković, d.i.a., v. prof. Milan Đurić, d.i.a., dr Maja Ćirić, d.i.u. i v. prof. Ivan Rašković, d.i.a.
  • Za rad pod radnom šifrom 28/02 glasala su 2 (dva) člana i to: Aleksandar Bobić, d.i.p.a. i Dejan Todorović, d.i.a.
  • Član žirija mr Ljiljana Miletić Abramović, d.i.u. je bila uzdržana prilikom glasanja.

 

Shodno glasanju žirija – zaključuje se da je žiri doneo odluku većinom glasova da rad pod pod radnim nazivom „ FREESHIPPING“ (rš 15/02) - autorskog tima: Stefan Vasić, Ana Šulkić, Igor Sjeverac, Vladimir Dabić, Milorad Obradović i David Brbaklić, bude izabran za predstavljanje Republike Srbije na 15. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji - Bijenala arhitekture 2016.

Predloženi rad prema datim kriterijumima odgovara temi: Izveštavanje sa fronta (Reporting from the Front), koju je postavio umetnički direktor Bijenala arhitekture u Veneciji 2016, arhitekta Alehandro Aravena (Alejandro Aravena) i tematskom okviru postavljenom od strane Stručnog saveta/ žirija za nastup Republike Srbije, pod nazivom HEROIK. Predloženi rad u skladu je sa predviđenim finansijskim planom.

Stručni Savet je usvojio izveštaj žirija koji je dostavljen Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

Prilog:

- Tekstualno obrazloženje žirija o izabranom radu

Predlog žirija je da se postavka izabranog rada, koncepcijski projektovana kao trag broda u vodi i/ili vremenu, usvoji i kao realna platforma za transponovanje ideja o savremenoj ulozi arhitekte. Rad pod radnim nazivom "Free Shipping" snažnim čini to što u lepoti svoje neutralnosti zahteva aktivno, čak i telesno, uključivanje.

 

Prostorna struktura je naglašeno arhitektonska, polivalentna u svojoj simboličnosti i političnosti, a njen narativ učitan univerzalnim jezikom - projektovanim zvukom koji nastaje prilikom rada arhitekte na računaru. Prepoznatljivost rada je tzv. "nevidljiva" plava boja. U programskom smislu rad je otvoren za dalju razradu koncepta reprezentativnosti u smeru od opšteg ka pojedinačnom, odnosno životnom, živom ili ljudskom. Imajući to u vidu Žiri preporučuje Savetu da izabrani rad u postupku svoje razrade i realizacije bude programski unapređen od strane autora kako bi se pojasnila njegova anticipativnost.

 

U tom smislu, neophodno je jasnije otvoriti pitanje ishodišta kao objektivnosti u odnosu na projektovano mesto vidljivosti aktuelnog (pojedinačnog, ličnog i osobenog) arhitektonskog čina.


Резултати првог степена отвореног идејног двостепеног неанонимног конкурса за пројекат представљања Републике Србије на 15. Бијеналу архитектуре у Венецији 2016.

У конкуренцији од 35  предатих конкурсних радова ( шифрирани радним шифрама од 01 – 35) ,  за пројекат представљања Републике Србије на 15. Бијеналу архитектуре у Венецији, жири конкурса/ чланови Стручног савета  су изабрали пет радова из првог степена конкурса који ће бити позвани у други степен конкурса. 

Радови који су позвани у други степен конкурса (поређани редоследом по радним шифрама), са називом предлога концепта изложбе/радни назив :

рш 05 - „почетак градње ( случај : Позориште)“ – име и презиме одговорног   представника тима:   Милорад Младеновић

рш 15 -   „ FREESHIPPING“  - име и презиме одговорног представника тима:

                 Стефан Васић

рш 19 – „(САМО) ОДБРАНА“  - име и презиме одговорног представника тима:

               Милош Костић

рш 22 – „ VEIL/KOPRENA“  - име и презиме одговорног представника тима:

               Данијела Миловановић  Родић

рш 28 – „ Радио Архитектура – звук са фронта“ -  име и презиме одговорног          

представника тима:  Бранко Станојевић

У Београду, 16.11.2015.                                                                      

Жири конкурса/ Стручни савет:

   мр Љиљана Милетић Абрамовић, д.и.у.- председник Савета

др Игор Марић, д.и.а.- потпредседник Савета

Александар Бобић, д.и.п.а.

в. проф. Милан Ђурић, д.и.а.

в. проф. др Владимир Миленковић, д.и.а.

др Маја Ћирић, д.и.у.

в. проф. Весна Цагић Милошевић, д.и.а.

в. проф. Иван Рашковић, д.и.а. - комесар

Дејан Тодоровић, д.и.а. - заменик комесара

 

 


 


 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

И

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

у сарадњи са

УДРУЖЕЊЕМ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ

РАСПИСУЈУ КОНКУРС

за пројекат представљања Републике Србије

на 15. Међународној изложби архитектуре у Венецији 2016. године

 

 

Циљ конкурса је избор концепта изложбе, односно пројекта изложбе којом ће бити представљена Република Србија на 15. Међународној изложби архитектуре у Венецији која ће се одржати од 26. маја до 27. новембра 2016. године

у павиљону Републике Србије у Венецији.

Конкурс је по врсти: отворен; према задатку: идејни; по облику: двостепени и, према начину предаје: неанониман.

Конкурс почиње да тече од 17.10.2015. године

Рок за предају предлога у првом степену конкурса је до 10.11.2010. године до 15.00 часова

Рок за одлуку жирија за први степен конкурса је до 16.11.2015. године

Рок за предају предлога у другом степену конкурса је до 11.12.2015. године до 15.00 часова

Рок за проглашење резултата конкурса и победника конкурса је до 23.12.2015.

Жири конкурса чине чланови Стручног савета наступа Републике Србије на

15. Бијеналу архитектуре у Венецији 2016. године заједно са

Комесаром и Замеником комесара:

мр Љиљана Милетић Абрамовић, д.и.у.- председник Стручног савета

др Игор Марић, д.и.а.- потпредседник Стручног савета

Александар Бобић, д.и.п.а.

в. проф. Милан Ђурић, д.и.а.

в. проф. др Владимир Миленковић, д.и.а.

др Маја Ћирић, д.и.у.

в. проф. Весна Цагић Милошевић, д.и.а.

в. проф. Иван Рашковић, д.и.а. - комесар

Дејан Тодоровић, д.и.а. - заменик комесара

Све потребне информације, подлоге и документација могу се преузети са веб сајта www.mpu.rs;www.u-a-s.rs; www.dab.rs.

 

RASPIS KONKURSA.pdf

Prilog A_Prijavni formular.pdf

Prilog V_Tematizacija strucnog saveta.pdf

Prilog B-2_Tematizacija umetnickog direktora bijenala - srp.pdf

Prilog B-1_Tematizacija umetnickog direktora bijenala - eng.pdf

PODLOGE.zip

 

Pročitano 9324 puta
 

17 bina

 

ČLANARINA 2022

 

Poštovani,

Podsećamo Vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2022. godinu iznosi 2.000,00 dinara.

Za arhitekte/penzionere godišnja članarina iznosi 1.000,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun:  Vojvođanska banka, a.d.,  broj: 325-9500600062062-07, poziv na broj je 2022, Društvo arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III

Ukoliko želite da se učlanite, popunjenu pristupnicu možete poslati na e mail : office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Udruženja arhitekata Srbije/Društva arhitekata Beograda.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili imejl adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,office@dab.rs

Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije 


PRISTUPNICA.doc

 

image003

fb linkovi