Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

ponedeljak, 23 april 2012

Godišnja nagrada za arhitekturu za 2011. godinu

IZVEŠTAJ ŽIRIJA ZA GODIŠNjU NAGRADU UDRUŽENjA ARHITEKATA SRBIJE ZA 2011. GODINU

 

Žiri je pregledao pristigle prijave i radove.

Kroz rad, žiri je uspostavio sledeći niz kriterijuma za vrednovanje :

 

Objekat u društvenom kontekstu

Objekat u prostornom kontekstu te njegov gradograditeljski potencijal

Arhitektonski program objekta i relacije u prostornom kontekstu

Arhitektonski program  i tema objekta

Arhitektonski program i prostornost objekta

Tema objekta i izabrana sredstva realizacije

Konsekventnost materijalizacije i arhitektonskih detalja

 

Na osnovu vrednovanja po navedenim kriterijumima Žiri je doneo sledeću odluku :

 

U uži izbor za najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture realizovano u protekloj godini zaključno sa 31.12.2011.godine a za Godišnju nagradu Udruženja arhitekata Srbije, ušli su sledeći autori i objekti:

 

1. Kombinovana dečija ustanova vrtić „Plava ptica“, ulica  Vinogradski venac br.42, naselje Cerak Vinogradi u Beogradu.

Autori : Milenija Marušić, dipl.inž.arh. i prof.Darko Marušić, dipl.inž.arh.

Kombinovana dečija ustanova vrtić „Plava ptica“, je izuzetno arhitektonsko delo kojim se postavljaju novi kriterijumi  u projektovanju i realizaciji objekata javne namene u Srbiji .

Ovo delo nije značajno  samo  zbog svojih izuzetnih  esteskih i funkcionalnih  vrednosti , već je takođe od izuzetnog značaja jedna skrivena ,posebna vrednost  ovog prostora  , njegova edukativna vrednost . Autori navode da je ideja vodilja u projektovanju, građenju i opremanju ove kuće za decu inspirisana jednom švedskom poslovicom koja glasi: Dete ima tri učitelja -prvo-drugu decu, drugo učitelja i treće-prostor.

Nudeći čitav jedan novi svet svojim malim korisnicima, ali i roditeljima koji imaju sreće da imaju pristup ovom interesantnom zdanju, vrtić ’Plava ptica’ (više nego privatne kuće ili neke druge javne zgrade) predstavlja značajan korak u približavanju društva tokovima savremene arhitekture, promovišući je kao značajan i uticajan fenomen koji učestvuje u kreiranju opšteg kulturnog ambijenta.

 

2. Porodična kuća u ulici Koste Vojinovića u Beogradu

Autori: Branislav Mitrović, dipl.inž.arh., Jelena Kuzmanović, dipl.inž.arh.

Porodična kuća u ulici Koste Vojinovića realizovana je u  limitiranim uslovima , na veoma maloj parceli , između dva postojeća objekta , devastirane arhitekture , ali veoma agresivno prisutne u prostoru . Autori  navode da se  odlučuju da formulišu novu arhitektonsku formu „nearhitekturu“ koja ne bi donela novi prostorni konflikt. Izbor arhitektonike ,teksture i forme novog objekta po njima morao je da bude prilog dematerijalizaciji artefakta. Likovnim izrazom, svedenim ali i sugestivnim u svojoj vizuelnoj izražajnosti, kao i originalnim izborom fasadnog omotača, ova kuća pokušava da „nestane“,  da u „teškom“ okruženju dostigne gotovo mitsku dematerijalizaciju, nalazeći utočište u svojoj materijalnoj suštini: energeriji, svetlu i vešto prikrivenoj transparentnosti.

 

Za izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu u   konkurenciji za povelju Udruženja arhitekata Srbije , u protekloj godini, zaključno sa 31.12.2011. ušli su sledeći autori i objekti :

Upravni objekat sa izložbeno prodajnim salonom firme Neckom , Podgorički put bb, Nikšić, Crna Gora

 

1. Autori:  re:a.c.t. ( Dejan Milanović, dipl.inž.arh., Srđan Tadić,   dipl.inž.arh.,  Grozdana Šišović, dipl.inž.arh. )

Projekat Upravnog objekat sa izložbeno prodajnim salonom firme Neckom određen je svojim izuzetnim kontekstom . Objekat je smešten na obodu Nikšića na specifičnoj, isturenoj lokaciji niske izgrađenosti, koja obeležava ulaz u grad, uokviren uzbudljivim kamenitim pejzažom. U takvom kontekstu, novi objekat neizbežno dobija ulogu novog prostornog repera. Projektovanje kuće obeležio je zajednički entuzijazm investitora i arhitektata  i ,kako navode, njihova težnja „ ..da se u prostor Nikšića upiše savremena arhitektonska realizacija, koja će  svojim karakterom i idejom da pruži uzor emancipatorskim duhovima u lokalnoj sredini „Savremenim tretmanom složenih i raznorodnih funkcija, vešto ukomponovanih u kompaktnu formu, kreiran je objekat visoke arhitektonske vrednosti koji predstavlja novi prostorni reper na specifičnoj lokaciji na samom ulazu u grad. Ne samo u oblikovnom  već i u funkcionalnom smislu sproveden je  taj  savremeni pristup definisanju prostora .Posebno važna je otvorenost objekta, demokratičnost prostora i transparentnost sadržaja i aktivnosti koje se unutar objekta odvijaju  Osim osnovne namene deo prostora je otvoren za izlaganje dela lokalnih mladih umetnika, za književne promocije i druge kulturne događaje.

Objekat Neckom je nagrađen na IV Bijenalu mladih arhitekata u Minsku Leonardo 2011 (03.-05.11.2011), zlatnom medaljom u kategoriji Javni i industrijski kompleksi i objekti, u konkurenciji radova iz 22 zemlje.

 

2. „Pasarela del  Postiguet“ , Avenida Juan Bautista Lafora,  grad Alikante u Španiji.

Autori :  Susana Inarra, dipl.ing.arh.  i Marin Marinović , dipl.ing.arh. , iz Španije .

Projekat  „Pasarela del  Postiguet“ je realizovan kao odgovor na zadatak  Opštine Alikante da se kreira  simbol vrednosti kojima grad teži , a to su savremenost i elegancija , uz istovremeno rešavanje složenih funkcionalnih prostornih problema. Objekat skulpturalne forme, osim ispunjavanja složenih tehničkih i funkcionalnih zateva, predstavlja i novi urbanističko-arhitektonski simbol grada i primer je značaja poznavanja materijala, njihovog odmerenog kombinovanja i savršenog i precizno osmišljenog detalja.


Nagradom Udruženja  arhitekata Srbije za najuspešnije delo iz oblasti arhitekture za 2011. godinu nagrađuje se objekat :

Kombinovana dečija ustanova vrtić „Plava ptica“, ulica  Vinogradski venac br.42, naselje Cerak Vinogradi u Beogradu.

Autori : Milenija Marušić, dipl.inž.arh. i prof.Darko Marušić, dipl.inž.arh.  


 

Poveljom  Udruženja  arhitekata Srbije za najuspešnije delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu za 2011. godinu nagrađuje se :

Upravni objekat sa izložbeno prodajnim salonom firme Neckom , Podgorički put bb, Nikšić, Crna Gora

Autori:  re:a.c.t.

Dejan Milanović, dipl.inž.arh., Srđan Tadić,   dipl.inž.arh.,  Grozdana Šišović, dipl.inž.arh.

 

 

 

 

U Beogradu, 26.03.2012.

Žiri Godišnje nagrade

Udruženja arhitekata Srbije

Aleksandar Milojković, dipl.inž.arh., Niš, predsednik Žirija, s.r.

Zorica Savičić, dipl.inž.arh., Beograd, potpredsednica Žirija, s.r.

Bratislav Tošković, dipl.inž.arh., Finska, s.r.

Anđelka Mandić Milutinović, dipl.inž.arh., Valjevo, s.r.

Dubravka Đukanović, dipl.inž.arh., Novi Sad, s.r.

 

 


 

UDRUŽENjE  ARHITEKATA SRBIJE

raspisuje konkurs za dodelu

GODIŠNJE  NAGRADE  ZA ARHITEKTURU

za 2011.godinu

 

Nagrada Udruženja  arhitekata Srbije se dodeljuje za:

A. Najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture realizovano u protekloj godini zaključno sa 31.12.2011.godine za Godišnju nagradu.

B. Izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu  u   konkurenciji za povelju Udruženja  arhitekata Srbije , u protekloj godini, zaključno sa 31.12.2011.

 

Žiri za dodelu nagrade:

Zorica Savičić, dipl.inž.arh., Beograd, predsednica  Žirija

Aleksandar Milojković, dipl.inž.arh., Niš

Bratislav Tošković, dipl.inž.arh., Finska

Anđelka Mandić Milutinović, dipl.inž.arh., Valjevo

Dubravka Đukanović, dipl.inž.arh., Novi Sad

Predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese:

Prijavu kandidata sa informacijom o objektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu; a naročito, dokaz o članstvu područnog Društva arhitekata. Grafičke priloge koji će omogućiti odgovarajući uvid u sadržaj i rešenje, kratko tekstualno objašnjenje i fotografije objekta iz kojih se može sagledati i ukupan gabarit – predati i na cd-u.

Predlagač je dužan da dostavi izjavu da je objekat završen u godini za koju konkuriše.

Predlagač može podneti za predloženo delo i već ranije objavljene ocene, mišljenja, kritike i drugi raspoloživi materijal koji prezentuje, tumači i osvetljava kandidatov doprinos i  razlog za kandidaturu.

Konkurs za nagradu se raspisuje od  07.02.2012., a rok za podnošenje predloga sa kompletnom dokumentacijom je 23.03.2012.godine do 15,00 časova.

Predlozi se dostavljaju na adresu Udruženja arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III, soba 32, svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 časova

(011/3230-059 , 3239-754  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .).

Pročitano 13720 puta
 


ČLANARINA 2023

 

Poštovani

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2023. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2023.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,
office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije,

 

PRISTUPNICA.doc

 

image003

400x560 bina 18-01

 

fb linkovi