Odštampajte ovu stranicu
petak, 29 jul 2022

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Centra za prihvat životinja u Beranama

 

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore, raspisalo je međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Centra za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO vrta sa pripadajućom kontakt zonom u Beranama.


Konkurs je međunarodni, opšti, jednostepeni i anonimni.


Pravo učešća na Konkursu, pored fizičkih i pravnih lica, sa śedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Crne Gore, imaju i lica sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji druge države.


Rok za predaju radova je 30. septembar 2022. godine.


Rezultati konkursa biće objavljeni do 17. novembra 2022. godine.


Konkursni fond, shodno procijenjenoj vrijednosti investicije, iznosi bruto 40.000,00 eura


Nagradni fond iznosi bruto 26.000,00 eura i biće raspodijeljen na sljedeći način:

I nagrada - 12.000,00 €

II nagrada - 7.500,00 €

III nagrada - 3.500,00 €

Dva otkupa po 1.500,00 €


Obavještenje o predmetnom konkursu, te konkursnu dokumentaciju, moguće je preuzeti sa sljedećeg linka:

https://www.gov.me/clanak/medunarodni-konkurs-za-idejno-arhitektonsko-rjesenje-centra-za-prihvat-zivotinja-sa-cites-liste-i-zoo-vrta-sa-pripadajucom-kontakt-zonom-u-beranama

Pročitano 389 puta