Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

ponedeljak, 25 jul 2022

KONKURS „STUDENTSKI GRAD“, Novi Beograd

 

Raspisivač / Naručilac konkursa

Vlada Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

uz podršku

United Nations Development Programme

u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije

raspisuju javni međunarodni jednostepeni arhitektonsko-urbanistički konkurs ZA UREĐENJE KOMPLEKSA, IZGRADNJU NOVIH I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆIH SMEŠTAJNIH KAPACITETA U KOMPLEKSU „STUDENTSKI GRAD“ U NOVOM BEOGRADU

 

Konkursni rokovi

Početak konkursnog roka/ datum oglašavanja   25.07.2022.

Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do  25.09.2022.

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 25.10.2022. godine do 15:00 časova (GMT +1).

Objavljivanje rezultata konkursa  14.11.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).

 

Sastav žirija:

Predsednica žirija:

dr Grozdana Šišović, arhitekta

članovi žirija:

Lazar Kuzmanov, arhitekta

dr Đorđe Alfirević, arhitekta

Matija Bevk, arhitekta

Milutin Đurović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS

Zamenik člana žirija:

Goran Minić, Ustanova Studentski centar Beograd

Konsultant za energetsku efikasnost:

Ranko Božović, dipl.inž.maš.

Izvestioci:

Marija Pjevač, arhitekta

dr Milena Grbić, arhitekta

 

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova  i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 56.000,00 USD prema sledećoj raspodeli:

•             Prva nagrada…………………………………………28.000,00

•             Druga nagrada………………………………………14.000,00

•             Treća nagrada…………………………………………7.000,00

•             Pet otkupa od po…………………………………….1.400,00

 

*Napomena : nagrade i otkupi u neto iznosu se isplaćuju po kursu USD UN Operational Rates of Exchange ili skraćeno UNORE kurs.

Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

Jezik konkursa je srpski ili engleski  jezik.

Sve potrebne informacije možete naći na sledećem linku :  https://studentski-grad.konkurs.rs/

Pročitano 1792 puta
 

17 bina

 

ČLANARINA 2022

 

Poštovani,

Podsećamo Vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2022. godinu iznosi 2.000,00 dinara.

Za arhitekte/penzionere godišnja članarina iznosi 1.000,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun:  Vojvođanska banka, a.d.,  broj: 325-9500600062062-07, poziv na broj je 2022, Društvo arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III

Ukoliko želite da se učlanite, popunjenu pristupnicu možete poslati na e mail : office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Udruženja arhitekata Srbije/Društva arhitekata Beograda.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili imejl adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,office@dab.rs

Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije 


PRISTUPNICA.doc

 

image003

fb linkovi