Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

sreda, 02 februar 2022

Grad Kragujevac u saradnji sa Udruženjem urbanista Srbije raspisao je:

 

Produžen rok :

Rok za predaju konkursnih radova je 10.maj 2022. godine do 13:00 časova (GTM +1).

Objavljivanje rezultata konkursa 25.05. 2022. godine do 15:00 časova (GTM +1)

 

Otvoreni, međunarodni, anketni, jednostepeni, anonimni Urbanističko-arhitektonski konkurs za urbanu obnovu i rehabilitaciju prostorne kulturno-istorijske celine „Vojno-tehnički zavod u Kragujevcu“

 Konkurs je raspisan kao javna nabavka - konkurs za dizajn, i objavljen je na portalu javnih nabavki:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/66957

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova/ponude je 21.03.2022. godine do 13:00 časova (GTM+1 / CET). Učesnik konkursa predaje konkursni rad/ponudu elektronski isključivo na Portal javnih nabavki.

Pitanja i zahtevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima dostavljaju se isključivo preko Portala javnih nabavki.

Odgovori žirija na postavljena pitanja, isključivo samo na pitanja u vezi sa raspisom i programom konkursa, objaviće se na Portalu javnih nabavki.

Krajnji rok za objavljivanje rezultata konkursa je 28.03.2022. godine do 15:00 časova (GTM +1 / CET).

Bruto nagradni fond 8.000.000,00 dinara

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 5 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa, dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu bruto  nagradnog fonda u iznosu od 8.000.000,00 dinara prema sledećoj raspodeli:

  • Prva nagrada              4.000.000,00 dinara 
  • Druga nagrada           2.000.000,00 dinara 
  • Treća nagrada            1.000.000,00 dinara 
  • Fond za otkupe          1.000.000,00 dinara

Sastav žirija:

Predsednik žirija:

1.            Ivan Radulović, arhitekta, predstavnik Grada Kragujevca, Kragujevac, Srbija

Zamenik predsednika žirija:

2.            Prof. Ivan Rašković, arhitekta, predstavnik Udruženja arhitekata Srbije, Beograd, Srbija

Članovi žirija:

3.            Prof. dr Aleksandra Đukić, arhitekta, predstavnik Udruženja urbanista Srbije, Beograd, Srbija

4.           Prof. dr Ognen Marina, arhitekta, Arhitektonski fakultet Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ Skoplje, Severna Makedonija

5.           Prof. dr Dubravka Đukanović, arhitekta, predstavnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Beograd, Srbija

6.           Prof. dr Saša Čvoro, arhitekta, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, BIH

7.           dr Veroljub Trifunović, arhitekta, predstavnik Udruženja urbanista Srbije; Udruženja „Kragujevac – naš grad“, Kragujevac, Srbija

Zamenici člana žirija:

1.            Mirjana Ćirić, arhitekta, predstavnik Udruženja urbanista Srbije

2.            Nikola Milanović, arhitekta, predstavnik grada Kragujevca

Konkursu dokumentaciju možete preuzeti na: www.arsenal-kragujevac.com; www.uus.org.rs

Prilozi uz program konkursa (podloge i prateća dokumentacija) mogu se preuzeti sa linka:

 

 

https://kgorgrs-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/arsenal_kg_org_rs/ESZrpUf58JhLmvtdEq5MRr8BAkvlW8_IaoGpCAM8DAhRZw?e=EtLpRp

 

 

Pročitano 2742 puta
 


ČLANARINA 2023

 

Poštovani

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2023. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2023.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,
office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije,

 

PRISTUPNICA.doc

 

image003

400x560 bina 18-01

 

fb linkovi