Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

sreda, 29 decembar 2021

SAOPŠTENJE O REZULTATIMA I WEB - IZLOŽBA OTVORENOG, ANONIMNOG, JEDNOSTEPENOG, ANKETNOG, ARHITEKTONSKOG KONKURSA ZA DIZAJN – IZGLED METRO STANICA (1. FAZA LINIJE JEDAN) BEOGRADSKOG METROA REDNI BROJ JAVNE NABAVKE : ZJN 12/21

 

 >>> KATALOG METRO.pdf <<<

 

 

Raspisivač/Naručilac

 

Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda,

Sekretarijat za javni prevoz, ul. 27. marta 43-45, Beograd, www.beograd.rs

i JKP „Beogradski metro i voz“, www.bgmetro.rs

ul. Svetozara Markovića 38-40, Beograd

 

Sprovodilac konkursa:

Udruženje arhitekata Srbije, Beograd, www.u-a-s.rs

 

Žiri je radio u sastavu:

Predsednik žirija:

Marko Stojčić, dipl.inž.arh., Glavni urbanista grada Beograda, predstavnik Naručioca

Članovi žirija:

Stanko Kantar, dipl.inž.saob., direktor JKP „Beogradski metro i voz“, zamenik predsednika žirija, predstavnik Naručioca

Profesor Vladimir Lojanica, dipl.inž.arh., predstavnik Udruženja Arhitekata Srbije

Profesor Miodrag Mirković, dipl.inž.arh., predstavnik Udruženja Arhitekata Srbije

Docent dr Snežana Vesnić, dipl.inž.arh., predstavnik Udruženja Arhitekata Srbije

Izvestioci su radili u sastavu:

-          Marija Kosović, mast.inž.arh., zaposlena u Urbanističkom zavodu Beograda
-          Predrag Tomić, dipl. prostorni planer, zaposlen u JKP „Beogradski metro i voz“, predstavnik Naručioca

 

Na sastanku održanom dana 27.12.2021. godine, žiri je jednoglasno doneo sledeće Odluke, kako slede:

 

Prva umanjena nagrada u iznosu od neto 2.500.000,00 dinara dodeljena je radu

sa autorskom šifrom MN52683 - radna šifra 04

Autorski tim „Studio OBE“ d.o.o. Beograd

Ksenija Pantović, dia; Jasna Kavran, dia; Maša Bogunović, M. arh; Nevena Nikolić, M. arh.

Saradnik na vizualizaciji- Luka Vujović, B. arh. student arhitekture.

PRVA UMANJENA NAGRADA RŠ 04; AŠ MN52683.rar

 

Druga umanjena nagrada u iznosu od neto 1.500.000,00 dinara dodeljena je radu

sa autorskom šifrom RT11442 - radna šifra 05

Autorski tim: Stefan Danilović, d.i.a. predstavnik autorskog tima; Nenad Stijović, d.i.a.; Jelena Zlatanović, d.i.a.; Mila Luković, d.i.a.

Saradnici: Dragana Zorić, d.i.a.; Boris Martić, d.i.a; Nina Krčum, d.i.a.; Katarina Ognjenović, d.i.a.; Luka Grgić, d.i.a.

DRUGA UMANJENA NAGRADA RŠ 05 AŠ RT11442.rar

 

Treća umanjena nagrada u iznosu od neto 500.000,00 dinara dodeljena je radu

sa autorskom šifrom 65786 - radna šifra 01

Autorski tim: Sara Miladinović,d.i.a., Dušan Munćan, d.i.a., Anđela Radovanović, d.i.a., Ilija Demenesku, d.i.a., Lidija Grozdanić, d.i.a.

TREĆA UMANJENA NAGRADA RŠ 01 AŠ 65786.rar

 

Obeštećenje u iznosu od neto 200.000,00 dinara dodeljeno je radu

sa autorskom šifrom 88888 - radna šifra 02

Autori: Jug Cerović, architecte dplg, Francuska, Zak Zakaria, waymaker- dezigntechnic, UAE.

Savetnici: Yo Kaminagai, Francuska, Gordana Mićić, Belgija.

OBEŠTEĆENJE RŠ 02 AŠ 88888.rar

 

Obeštećenje u iznosu neto 200.000,00 dinara dodeljeno je radu

sa autorskom šifrom 02044 - radna šifra 03

Autorski tim: Marina Urošević, Aleksandra Marković, Duška Prodanović, Filip Prica, Vladimir Jovanović.

OBEŠTEĆENJE RŠ 03 AŠ 02044.rar

 

Konkursni radovi koji se nisu razmatrali jer se zvanično nisu prijavili  na Portalu za javne nabavke i putem istog iskreirali neophodne obrasce za prijavu dizajna, plana ili projekta:

-          Autorska šifra 01022- autorski tim: Mabel Alejandra Ormachea Miranda, dipl.arh. i Ana Glušac, dipl.ing.arh.

AŠ 01022.rar

-          Autorska šifra 55555 – autorski tim: Aleksandar Lulević, Jovan Mladenović, Marija Milenković i Tijana Žišić.

AŠ 55555.rar

 

Sve dalje potrebne informacije biće objavljene na sajtu sprovodioca konkursa.

Pročitano 3510 puta
 


ČLANARINA 2023

 

Poštovani

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2023. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2023.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,
office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije,

 

PRISTUPNICA.doc

 

image003

400x560 bina 18-01

 

fb linkovi