Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

nedelja, 14 novembar 2021

SAOPŠTENJE O REZULTATIMA za javni, otvoreni, anonimni, jednostepeni, arhitektonsko-urbanistički konkurs za idejno rešenje: KREATIVNO-INOVATIVNI MULTIFUNKCIONALNI CENTAR „LOŽIONICA”, MOSTARSKA PETLJA, BEOGRAD

Raspisivač / Naručilac

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, https://www.ite.gov.rs/;

                        

Sprovodilac konkursa

Udruženje arhitekata Srbije, http://www.u-a-s.rs/;

Do predviđenog roka predat je digitalno, ukupno 21 konkursni rad.

Žiri je radio u sastavu:

Predsednik žirija:

Profesor Goran Vojvodić, dipl.inž.arh., predstavnik Udruženja arhitekata Srbije

Članovi žirija:

Ana Ilić, dipl.pravnik, viša savetnica predsednice vlade RS za kreativne industrije i turizam, predstavnik Naručioca

Jovan Mitrović, dipl.inž.arh., predstavnik Naručioca

Profesor Saša Begović, dipl.inž.arh., predstavnik Udruženja arhitekata Srbije

Docent dr Snežana Vesnić, dipl.inž.arh., predstavnik Udruženja arhitekata Srbije

 

Izvestioci su radili u sastavu:

-          Docent dr Maja Dragišić, dipl.inž.arh.

-          Sonja Dedić, dipl.inž.arh.

 

Na sastanku održanom dana 12.11.2021. godine, žiri je jednoglasno doneo sledeće Odluke, kako slede u okviru predviđenog nagradnog fonda:

 

Prva nagrada u iznosu od 28.000 USDdodeljena je radu sa Autorskom šifrom-KS81579- radnom šifrom 12

Autori: AKVS arhitektura

Anđela Karabašević Sudžum, Vladislav Sudžum, Ana Petrović, Marija Matijević, Zoja Milić

Saradnik- Vuk Zlatković

 

lozionica-pobednik


 

Druga nagrada u iznosu od 14.000 USDdodeljena je radu sa Autorskom šifrom-BA11212- radnom šifrom 15

Autori: Andreja Berić, Milena Vukmirović, Millie Punk, Srđan Miloradović, Boris Kunčer

Saradnici na projektu: Aleksa Jovanović, Aleksandra Krstanović, Branka Partalo

 

lozionica-2


 

Treća nagrada u iznosu od 7.000 USDdodeljena je radu sa Autorskom šifrom-KL22369- radnom šifrom 08

Autorski tim: Space Love Studio

Imena autora: Marija Blagojević, m.arh., Iva Bekić, m.arh.

Članovi tima: Kristina Kovačević, m.arh., Luka Mišić, m.arh., Aleksa Bekić, m.arh.

 

lozionica-3


 

Dva jednakovredna otkupa od po 3.500 USD , dodeljena su radovima:

 

Autorska šifra KL72395, radna šifra 05

Autorski tim: Sanja Ćirić, Danica Gačević, Katarina Erić, Draško Nikolić, Đorđe Petković

 

lozionica-otkup


 

Autorska šifra AA11111, radna šifra 18

Autorski tim: Miloš Stojković Minić, mast. inž. arh., Vida Nedeljković, mast. inž. arh., Jelena Ilić, mast. inž. arh., Nevena Petrović, mast. inž. arh., Teodora Jeremić, mast. inž. arh., Jovan Jovanović, mast. inž. arh., Petar Tošić, mast. inž. arh.

Saradnik: Lazar Petrović, student arhitekture, AF UB

lozionica-otkup

 

Nagrađeni i nenagrađeni radovi, u elektronskom formatu biće postavljenina sledećem linku:https://lozionica.konkurs.rs/

Pročitano 1640 puta
 


ČLANARINA 2023

 

Poštovani

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2023. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2023.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,
office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije,

 

PRISTUPNICA.doc

 

image003

400x560 bina 18-01

 

fb linkovi