Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

sreda, 21 septembar 2016

KONKURS za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije i adaptacije hala 7.,8. i 9. Beogradskog sajma

 PITANJA UČESNIKA KONKURSA I ODGOVORI ŽIRIJA KONKURSA.pdf

QUESTIONS OF THE COMPETITION PARTICIPANTS AND ANSWERS OF THE COMPETITION JURY.pdf

fotografije za pitanje pod brojem 1.zip

fotografije za pitanje pod brojem 2.zip


 

Raspisivač / Naručilac / konkursa : DP Beogradski Sajam, Beograd , www.sajam.rs, belgradefair.com

Sprovodilac konkursa :Društvo arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III, Beograd, www.dab.rs

Upravni odbor Beogradskog sajma je usvojio Odluku kojom daje saglasnost da se putem javnog

konkursa pribavi idejno rešenje rekonstrukcije i adaptacije hala 7.,8. i 9. Beogradskog sajma.

 

Program konkursa obuhvata:

 

- idejno rešenje arhitekture i enterijera objekata koji se transformišu i u okviru kojih se vrši

prenamena prostora u konferencijski centar sa izložbenim prostorom;

- idejno rešenje parternog i saobraćajnog uređenja prostora ispred hala 7, 8 i 9 u cilju

formiranja svečanog prijemnog platoa, kao i pratećeg parkiranja.

Prilikom donošenja Odluke o rekonstrukciji prostora hala Upravni odbor je imao u vidu značaj

Beogradskog sajma kao centralne sajamske institucije u našoj zemlji i regionu, dosadašnje učešće

najznačajnijih imena srpske arhitekture u projektovanju izložbenih hala (arhitekta Milorad Pantović je

osvojio prvu nagradu na konkursu za idejni projekat, 1953.), kao i potrebu da se do budućeg izgleda

hala 7. , 8. i 9. dođe izborom najboljih i najkvalitetnijih arhitektonskih rešenja.

Cilj je da se putem javnog konkursa dođe do najboljih idejnih rešenja za buduću realizaciju projekta

na osnovu parametara i preporuka datih od strane Raspisivača Konkursa, a preciziranim u

Programskom zadatku. Izabrana konkursna rešenja biće osnov za izradu projektne dokumentacije

neophodne za podnošenje zahteva za dobijanje lokacijskih uslova, potom izradu projekta PGD –

projekta za dobijanje građevinske dozvole, kao i projekta PZI – projekta za izgradnju (u slučaju da se

Investitor opredeli za ovakvu proceduru).

 

Program i raspis  konkursa Beogradski Sajam 21.09.2016..pdf

ARHIVA SAJMA.zip

BS osnove hala 7,8 ,9.zip

FOTODOKUMENTACIJA.zip

KAT.TOP.PLAN, ZONA INTERVENCIJE, FASADE.zip

PRESECI, DETALJI.zip

Pročitano 3432 puta
 

17 bina

 

ČLANARINA 2022

 

Poštovani,

Podsećamo Vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2022. godinu iznosi 2.000,00 dinara.

Za arhitekte/penzionere godišnja članarina iznosi 1.000,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun:  Vojvođanska banka, a.d.,  broj: 325-9500600062062-07, poziv na broj je 2022, Društvo arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III

Ukoliko želite da se učlanite, popunjenu pristupnicu možete poslati na e mail : office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Udruženja arhitekata Srbije/Društva arhitekata Beograda.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili imejl adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,office@dab.rs

Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije 


PRISTUPNICA.doc

 

image003

fb linkovi