Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva
Prijatelji UAS-a
logokorespondencija
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: sas-dab@EUnet.rs

petak, 16 jun 2017

Obaveštenje o rezultatima javnog projektnog otvorenog anonimnog jednostepenog konkursa ATLETSKI CENATAR U LJUBLJANI, Slovenija.

rezultati natečaja

 

1. nagrada 35479, delovna šifra: 07

Avtorji
Borislav Petrović, dipl. inž. arhitekt
Ivan Rašković, dipl. inž. arhitekt
Milan Đurić, dipl. inž. arhitekt
Kristijan Cuk, univ. dipl. inž. arh.

Sodelavci:
Tijana Atanasijević, master arhitekt
Marija Blagojević, master arhitekt
Saša Dimitrić, master arhitekt
Predrag Živković, master arhitekt
Nada Jelić, dipl. inž. arhitekt
Boris Petrović, master arhitekt
Milica Sekulić, master arhitekt

slo-1

slo-2

slo-3

2. nagrada 35719, delovna šifra: 06

Avtorji

Matej Vozlič, univ. dipl. inž. arh.

Sodelavci:
Vesna Vozlič Košir, univ. dipl. inž. arh.
Mihaela Kastelic, mag.inž. arh.
Mija Mikuž, mag. inž. arh.
Lena Vozlič, štud. arh.
Luka Vozlič

2slo-1

2slo-2

2slo-3

3. nagrada 75379, delovna šifra: 08

Avtorji

Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh.
Anja Patekar, mag. arh.
Jernej Borko, mag. arh.

3slo-1

3slo-2

3slo-3

 

za više informacije :

http://zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=135

Pročitano 956 puta
 
S.ARCH-1

fb linkovi