Odštampajte ovu stranicu
sreda, 17 decembar 2014

ГОДИШЊA НАГРАДA ЗА АРХИТЕКТУРУ за 2013.годину

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЖИРИЈА

за ГОДИШЊУ  НАГРАДУ  ЗА АРХИТЕКТУРУ за 2013.годину

Награда Удружења  архитеката Србије се додељује за:

                                А. Најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре реализовано у протеклој                 години закључно са 31.12.2013.године за Годишњу награду.

                                Б. Изведено дело наших архитеката које је реализовано у иностранству  у   конкуренцији за                 повељу Удружења  архитеката Србије , у протеклој години, закључно са 31.12.2013.

Жири је одржао укупно четири састанка ( два у просторијама Удружења архитеката Србије и два при обиласку објеката који су конкурисали за Годишњу награду) .

Жири је радио у саставу:

председник  Жирија,

                Михаило Тимотијевић, дипл.инж.арх., Београд

и чланови:

                Весна Цагић Милошевић , дипл.инж.арх. , Београд

                Бранислав Ристовић, дипл.инж.арх. , Београд / замена за Александру Раонић ,дипл.инж.арх

                Дејан Милетић, дипл.инж.арх. , Београд

                Душан Миладиновић, дипл.инж.арх., Нови Сад

Пре почетка рада, чланови Жирија једногласно су се сложилили да се уместо члана Жирија арх.Александре Раонић, ( која је због трогодишњег ангажмана у Кини оправдано одсутна), њена замена  буде арх. Бранислав Ристовић.

На конкурс за годишњу награду до 22.04.2014.године, предати су радови у следећим категоријама:

За најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре реализовано у протеклој години, закључно са 31.12.2013. године, а за Годишњу награду Удружења архитеката Србије, конкурисали су следећи аутори и објекти:

                1. Стамбена зграда у улици Васе Стајића 8 у Новом Саду

                - Архитектонски студио „Kuzmanov and Partners“

                2. Комбинована дечија установа, вртић „Тесла_наука за живот“ у Блоку 67 Нови                                        Београд

                - „DVA: STUDIO“ Београд, Александру Вуја, Милка Гњато и Милан Ђурић

                3. Хотел „Holiday inn“ у Новом Саду, на углу Булевара Европе и Футошког пута

                -Аутор и главни пројектант Мустафа Мусић, диа., Пројктанти: Ела Нешић, диа., Вања                            Панић, диа., Владимир П. Илић, диа., Данило Недељковић, диа., Александра Крим,                              диа., Јелена Крупеж, диа., Мирјана Тодоровић, диа. и Борис Васовић, диа.

                4. Стамбено пословни објекат у Блоку 11а, ГП3 у Новом Београду

                - Аутор и одговорни пројектант: Милан Вујовић, диа., Пројекат „Баланс- студио“ д.о.о.,                           Инвеститор: Промо- медиа, Београд

                5. Капела на Новом гробљу у Барошевцу, Општина Лазаревац

                - Аутори: Игор Марић, Божидар Манић, Коатор: Ана Никовић, Пројекат урађен у Институту              за архитектуру и урбанизам

                6. Вишепородична стамбена зграда у улици Милоша Савковића 19 у Београду

                - Аутори: др Игор Марић, дипл. инж. арх., Божидар Манић, дипл. инж. арх. и Ана Никовић,               дипл. инж. арх.

                7.  Зимска викенд-кућа поред реке, река Дунав, Нови Сад

                - Аутор: мр Немања Радусиновић, дипл. инж. арх., Стручни надзор: Бора Радусиновић,        дипл. инж. арх., Сарадници: Јелена Крагуљевић дипл. инж. арх., Ивана Илић, дипл. инж.      арх., Лука Станић, дипл. инж. арх., Мирјана Узелац Филипендин, дипл. инж. арх.

За изведено дело наших архитеката које је реализовано у иностранству у  конкуренцији за повељу Удружења архитеката Србије, у протеклој години, закључно са 31.12.2013. конкурисали су следећи аутори и објекти :

                1. Управна зграда предузећа „Хидроелектране на Дрини“ Вишеград

                - Архитектонски студио „Мит-арх“ Београд, архитекта Бранислав Митровић, архитекта       Огњен Крашна и архитекта Синиша Таталовић

Комплетни пристигли радови су у послати преко интернет линка , како би Жири могао  да се упозна детаљно са радовима, пре почетка жирирања.

На првом састанку Жирија, констатовано је да сви предати радови имају тражене податке предвиђене Правилником Годишње награде и датим огласом за пријављивање радова за 2013.годину :

„Предлагач је дужан да Жирију у писаној форми поднесе:

                - Пријаву кандидата са информацијом о објекту којим се кандидат кандидује за       награду; а нарочито, доказ о чланству подружног Друштва архитеката.    Графичке прилоге који ће омогућити одговарајући увид у садржај и решење,            кратко текстуално објашњење и фотографије објекта из којих се може        сагледати и       укупан габарит – обавезна предаја и на цд-у.

                - Предлагач је дужан да достави изјаву да је објекат завршен у години за коју            конкурише.

                - Предлагач може поднети за предложено дело и већ раније објављене оцене,      мишљења, критике и други расположиви материјал који презентује, тумачи и        осветљава кандидатов допринос и  разлог за кандидатуру.“

Жири је детаљно и са посебном пажњом прегледао предате аналогне прилоге /цртеже/ техничка образложења за сваки  наведени рад .

Након разматрања свих приспелих радова, договорени су следећи састанци Жирија  како би се у Београду и Новом Саду обишле све локације.

У ужи избор за најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре реализовано у протеклој години закључно са 31.12.2013. године а за Годишњу награду Удружења архитеката Србије, ушли су следећи аутори и објекти:

1. Комбинована дечија установа, вртић „Тесла_наука за живот“ у Блоку 67 Нови Београд

- „DVA: STUDIO“ Београд, Александру Вуја, Милка Гњато и Милан Ђурић

2. Стамбена зграда у улици Васе Стајића 8 у Новом Саду

- Архитектонски студио „Kuzmanov and Partners“

Жири је дана 13. октобра 2014. године у саставу:

Михаило Тимотијевић, дипл.инж.арх., председник Жирија и чланови: Весна Цагић Милошевић , дипл.инж.арх, Бранислав Ристовић, дипл.инж.арх., Дејан Милетић, дипл.инж.арх. и  Душан Миладиновић, дипл.инж.арх. , једногласно донео следеће одлуке:

Наградом Удружења  архитеката Србије за најуспешније дело из области архитектуре за 2013. годину награђује се :

                Комбинована дечија установа, вртић „Тесла_наука за живот“

                у Блоку 67 Нови Београд

                - „DVA: STUDIO“ Београд, Александру Вуја, Милка Гњато и Милан Ђурић

- да се за Повељу Удружења архитеката Србије за дело изведено у иностранству награди:

                Управна зграда предузећа „Хидроелектране на Дрини“ Вишеград

                Архитектонски студио „МиТ-арх“ Београд, архитекта Бранислав Митровић,

                архитекта Огњен Крашна и архитекта Синиша Таталовић

Образложење Жирија:

Општа оцена Жирија је да су сви приспели радови на високом професионалном нивоу. Увидом у поднету документацију и обиласком свих објеката у домаћој конкуренцији на терену стекао се комплетан утисак о делима. Констатујемо да је већина објеката, који су били у конкурeнцији, била селектована и запажена на више архитектонских смотри.

Жири посебно наглашава квалитете стамбеног објекта у Новом Саду, јер по нашем суду њега карактерише поред стандардне функционалне схеме, позиционирање које се одликује „уздржаношћу и дисциплином у форми, као и примена савремених материјала у обликовању фасадне структуре. Све  заједно одаје утисак савремене грађанске архитектуре, што је тако редак пример у нашој савременој пракси.

-Награда Удружења архитеката Србије за најуспешније дело из области архитектуре за 2013. годину                           објекат  Комбиноване дечије установе на Новом Београду „Тесла - наука за живот“, у блоку 67

Изабрани интровертан карактер форме објекта неутралише различита климатска ограничења која носи локација. Избор беле боје као доминантне пружа широк спектар могућности, да се кроз материјализацију, пре свега спољне опне, постигну бројни валери избором материјала и њиховом обрадом. Управо изложеност овакве архитектуре различитим нивоима осветљаја даје променљиву слику од издвајања до контролисане транспарентности.

Функционална организација простора је стандардна и у ентеријеру доминира бела боја, што разумемо као амбицију пројектаната да деца у простору као и њихово делање, обележе колористичку атмосферу свакодневног боравка на различитим просторним нивоима, од јединице до вишенаменског хола.

Пут ка енергетској ефикасности објекта и коришћење алтернативних извора енергије, читљиво је на пројектантским одлукама на објекту.

Дело архитеката Александру Вује, Милке Гњато и Милана Ђурића, уверава нас да можемо бити део савремене архитектонске сцене и на ширем плану.

- Повеља Удружења архитеката Србије за дело изведено у иностранству

Више година уназад за повељу Удружења архитеката Србије за дело изведено у иностранству, јавља се мали број заинтересованих аутора, а што не одражава обим ангажовања наших архитеката, изван земље. Ценећи истрајност удружења  да одржи и овај вид награђивања можемо да се надамо да ће се ствари у будућности ипак мењати.

На срећу и ове године, иако је стигао само један објекат, Жири са задовољством констатује да објекат архитектонског студиа „Mит-арх”, архитеката Бранислава Митровића, Огњена Крашне и Синише Таталовића, Управна зграда предузећа „Хидроелектране на Дрини“ у Вишеграду, представља значајно архитектонско дело наглашене естетичности у једној скромној средини.

 

Жири за доделу награде:

председник Жирија:    Михаило Тимотијевић, дипл.инж.арх.,

     и чланови:

Весна Цагић Милошевић , дипл.инж.арх.

Бранислав Ристовић, дипл.инж.арх.

Дејан Милетић, дипл.инж.арх.

Душан Миладиновић, дипл.инж.арх., Нови Сад

 

 

1. Стамбена зграда у улици Васе Стајића 8 у Новом Саду

                - Архитектонски студио „Kuzmanov and Partners“

 

 

 

2. Комбинована дечија установа, вртић „Тесла_наука за живот“ у Блоку 67 Нови Београд

                - „DVA: STUDIO“ Београд, Александру Вуја, Милка Гњато и Милан Ђурић

 

 

 

3. Хотел „Holiday inn“ у Новом Саду, на углу Булевара Европе и Футошког пута

                -Аутор и главни пројектант Мустафа Мусић, диа., Пројктанти: Ела Нешић, диа., Вања Панић, диа., Владимир П. Илић, диа., Данило Недељковић, диа., Александра Крим,                              диа., Јелена Крупеж, диа., Мирјана Тодоровић, диа. и Борис Васовић, диа.

 

 

 

4. Стамбено пословни објекат у Блоку 11а, ГП3 у Новом Београду

                - Аутор и одговорни пројектант: Милан Вујовић, диа., Пројекат „Баланс- студио“ д.о.о., Инвеститор: Промо- медиа, Београд

 

 

 

 5. Капела на Новом гробљу у Барошевцу, Општина Лазаревац

                - Аутори: Игор Марић, Божидар Манић, Коатор: Ана Никовић, Пројекат урађен у Институту за архитектуру и урбанизам

 

 

 

 6. Вишепородична стамбена зграда у улици Милоша Савковића 19 у Београду

                - Аутори: др Игор Марић, дипл. инж. арх., Божидар Манић, дипл. инж. арх. и Ана Никовић,               дипл. инж. арх.

 

 

 

  7.  Зимска викенд-кућа поред реке, река Дунав, Нови Сад

                - Аутор: мр Немања Радусиновић, дипл. инж. арх., Стручни надзор: Бора Радусиновић,        дипл. инж. арх., Сарадници: Јелена Крагуљевић дипл. инж. арх., Ивана Илић, дипл. инж.      арх., Лука Станић, дипл. инж. арх., Мирјана Узелац Филипендин, дипл. инж. арх.

 

 

 

1. Управна зграда предузећа „Хидроелектране на Дрини“ Вишеград

                - Архитектонски студио „Мит-арх“ Београд, архитекта Бранислав Митровић, архитекта       Огњен Крашна и архитекта Синиша Таталовић

 

 

Pročitano 4492 puta